Gå til sidens hovedinnhold

Se bilder fra veiarbeidene: Slik ser det ut langs riksvei 4 nå

Statens vegvesen bygger ut riksvei 4 fra Roa til Lygnabakka. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 5,5 milliarder 2021-kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. Utbyggingen er delt inn i fem deler. To av delstrekningene er for lengst ferdige, mens de resterende skal være ferdige i løpet av 2023: Roa–Gran grense (4,2 km): Byggestart i fjor høst. Veien skal bygges som firefelts motorvei med start 500 meter sør for Roa sentrum og kobles til eksisterende firefelts motorvei i Gran, som ble åpnet i 2017. Sandvoll–Amundrud (3,8 km): Også her startet anleggsarbeidet i fjor høst. Det skal bli en bredere trefeltsvei med midtdeler og forbikjøringsmuligheter på strekningen mellom Lygna sør og nordre avkjøring til Jaren sentrum. Almenningsdelet–Lygnabakka (5 km): Også her skal det bli bredere og tryggere vei. Bildene fra anleggsområdene er tatt 14. juni, og med tillatelse fra Statens vegvesen.

Du har nå sett Se bilder fra veiarbeidene: Slik ser det ut langs riksvei 4 nå