En gruppe med tilknytning til Ringerike Frivilligsentral arrangerer torsdager sangkafé i Rehabiliteringsavdelingen på Austjord behandlingssenter. – Dette er veldig positivt for oss alle, sier enhetsleder Sissel Braaten.

Tilbudet begynte allerede i 2004, da Astrid Opsahl kom på besøk med gitar og et tilbud om felles sang, kaffe og litt attåt. Noe senere kom John Bråthen med, og er fortsatt på plass med pianospill og et sanghefte han har fått laget. Også Berit Nyhagen har lang fartstid, og i årenes løp har hun sammen med mange andre fra Ringerike Frivilligsentral vært engasjert i Sangkafeen.

Ansatte ved avdelingen sørger for kaker og det serveres kaffe når sangen stilner av. Alt i alt er tilbudet en trivelig sangkafé, som mange har glede av.

Betydningen av sang og musikk i en rehabiliteringsfase er kjent, og anbefales fra medisinsk faglig hold. Populært sagt; det koster lite, betyr mye og har ingen negative bivirkninger.