I et innlegg i Ringerikes Blad gjør redaktør Øyvind Lien seg noen betraktninger om emnet samtidig imøtegåelsesrett. Et utgangspunkt er Magne Kvammes innlegg i avisen 15. oktober med overskriften «Vannkvalitet».

Kvamme er en sindig mann som går langt inn i materien for å skaffe seg pålitelig bakgrunnsstoff. Når dette utlegges til «beskyldninger» eller «påstander» bærer det galt av sted.

Verken NIVA eller Bane NOR har på langt nær patent på all sannhet. Kvamme er en mann med høy integritet og stor kunnskapsmengde, og deltar i debatten uavhengig av økonomiske fellesinteresser.