Jeg synes at julen, festen for Jesu fødsel, kommer på en perfekt tid i året her nord, der selve naturen understreker budskapet. Det er kaldt og mørkt, og det gjør varmen og lyset så dyrebart. Fra urgamle tider har folk flokket seg rundt ildstedet på kalde dager, og det tror jeg sitter dypt i oss, som et felles minne fra samlinger vi aldri var med på, men som har formet oss likevel. Og dette er også tiden for vintersolverv, der dagene blir stadig lysere igjen og tenner håpet om våren som kommer, med nytt liv og varme og vekst.

Det skal bli lys!

Fellesskapet rundt ilden og naturens skifter mellom lys og mørke er eksistensielle grunnopplevelser, som har formet menneskesinnet og gitt oss noen av de mest elementære bildene vi bruker for å orientere oss i tilværelsen. Vi snakker for eksempel om lysere tider, når ting går rett vei, og om mørkere tider, om det motsatte. Og det er de samme bildene Bibelens profeter og poeter bruker for å skildre Guds gjerning iblant oss. Allerede fra Bibelens første kapittel, der Gud sier "Det skal bli lys!", er lyset forbundet med alt som fremmer livet, alt som er menneskevennlig og godt, og motstykket er mørket. Og i en av profetiene i Det gamle testamente, som kirken alltid har forstått som en profeti om Jesus, står det at Herrens tjener skal være "et lys for folkeslagene", som skal "åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet" og "dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet" (Jesaja 42,6-7).

Dype minner og drømmer

Disse bildene fra Bibelen, de treffer et lag i meg som ligger dypere enn bare ord og tanke. De vekker menneskeslektens gode minner og drømmer i meg. Det betyr ikke at de går imot tanken eller fornuften. Men de overstiger den, omtrent som et kyss eller en melodi. Når jeg går i kirken i julen og hører om lyset som skinner i mørket og tenner lys og synger, da styrker jeg mitt indre menneske. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg kjenner at det er godt. Jeg føler meg knyttet sammen med både Gud og mennesker og fortid og fremtid. Det er høytid og menneskelivet på sitt fineste.