Målet er å samle inn 200.000 kroner til advokathjelp for familien. Tirsdag var 94 prosent av målet nådd. Ankesaken til småbarnsfamilien som bor i kirkeasyl i Hønefoss skal opp i retten i juni 2019.

Det er Den norske kirke på Ringerike, venner og støttespillere fra Hønefoss og Stord som ber om hjelp til å samle inn penger til advokatbistand for familien. Støttespillerne har opprettet siden Morvarid trenger advokat på Facebook.

Prost Kristin Moen Saxegaard mener det er hensiktsmessig med en restart av saken, med ny advokat.

– Vi bruker nå advokat Arild Humlen. Vi har tro på at han vil forberede en egen sak, og at det går bedre denne gangen, sa Saxegaard til Ringerikes Blad da innsamlingen startet i februar.