Sentralen har i flere år samlet inn gaver, og mange har vært svært velvillige til å gi. Den store givergleden gjør at mange barn og unge får en hyggelig overraskelse under juletreet.

Alle gaver er kjærkomne, uavhengig av pris og innhold. Det eneste det bes om er at gaven skal være ny/ubrukt. Gavekort er også kjærkomment.

Dersom du ønsker å gi, leveres gavene på Ringerike Frivilligsentral i Torvgt. 10 i Hønefoss. Her finnes gavelapper som fylles ut og settes på pakkene.

På lappen skal det beskrives gavens innhold, kjønn, alder og antatt verdi. Sistnevnte er fordi at søsken skal få en gave til om lag samme verdi.

Frist 9. desember

Gavene legges i første omgang under juletreet på sentralen, men blir levert videre til barnevernet i kommunen, som viderefordeler til barn og unge som trenger denne oppmerksomheten.

Frist for innlevering er 9. desember.

Ringerike Frivilligsentral takker for all velvillighet med ønske om en fredfylt julehøytid.