«Hvorfor tar det så lang tid før jeg får kjøre opp?» | Kjetil Wigdel (Statens vegvesen)

MÅ VENTE: - Vi jobber hele tiden for å ha ledige timer minst ti uker fram i tid, sier Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

MÅ VENTE: - Vi jobber hele tiden for å ha ledige timer minst ti uker fram i tid, sier Kjetil Wigdel i Statens vegvesen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I dette innlegget tilbakeviser Kjetil Wigdel i Statens vegvesen at ikke gjør alt de kan for å redusere ventetiden for oppkjøring.

DEL

MeningerOmtrent hver sommer får vi i Statens vegvesen dette spørsmålet. Gjerne etterfulgt av påstander om at vi jobber ineffektivt og planlegger dårlig. Dette er påstander som ikke kan få stå uimotsagt.

Jeg skal være den første til å innrømme at vi til tider har lengre bestillingstid for førerprøver enn det vi skulle ønsket oss. Jeg forstår også frustrasjonene i trafikkskolebransjen og ikke minst hos kandidatene som har gledet seg til å «ta lappen», men som opplever at de må vente.

At vi jobber ineffektivt vil jeg derimot tilbakevise med en gang. I sommermånedene kjører alle våre sensorer førerprøver hver dag. Alle andre oppgaver er lagt til side i denne perioden. Det blir i tillegg jobbet overtid flere steder for å ta etter for den store pågangen vi opplever disse månedene.

Kravet som stilles til oss er at bestillingstiden for førerprøver i klasse B (personbil) ikke skal overstige 30 dager i juni, juli og august. Resten av året skal bestillingstiden være maksimalt 20 dager. Dette klarer vi stort sett å overholde, men jeg innrømmer som sagt at vi i perioder ikke klarer å levere i henhold til kravet.

Det er flere årsaker til at det blir lange bestillingstider for praktisk førerprøve sommermånedene. Enkelte av disse er sågar utenfor Statens vegvesens kontroll.

Våre sensorer har, som alle andre arbeidstakere i Norge, krav på tre uker sammenhengende ferie.

Alle sensorer tar ikke fri i juli, men ferieavviklingen gjør at vi ikke har samme kapasitet om sommeren som ellers i året. Det er ikke lett å leie inn sommervikarer, da det å være førerprøvesensor krever minst et halvt års studium i tillegg til relevant fagutdanning.

Et annet moment er at vi i sommerhalvåret har en ekstra målgruppe: de som skal ta førerkort på motorsykkel. Disse ekstra førerprøvene må vi kjøre med samme antall sensorer som vi har ellers i året.

Bør vi ikke da ansette flere sensorer? Jo – i perioder med stor pågang i sommerhalvåret kunne vi trengt flere sensorer, men hva skal de gjøre i vinterhalvåret? Da er pågangen en helt annen, og bestillingstidene for førerprøver er mye kortere. Et overskudd av statlige ansatte hver vinter er ikke effektiv forvaltning av skattepenger.

I en artikkel på hjemmesiden til Autoriserte trafikkskolers landsforening hevder stortingsrepresentant for Frp, Morten Stordalen, at trafikklærere bør kunne kjøre førerprøver for å få ned bestillingstiden.

Sett utenfra kan dette høres ut som en enkel og god løsning, men vi er pålagt å følge EU-reglementet for førerprøver. Dette reglementet sier klart og tydelig at personer som driver føreropplæring ikke skal stå for sensur. Det er både trafikksikkerhet og habilitet som ligger til grunn for dette.

LES OGSÅ: Mange gjør det, men blir du tatt kan det koste deg førerkortet

Hva med å privatisere hele førerprøveordningen? Det er også en mulighet, og på oppdrag fra regjeringen har vi tidligere i år levert en vurdering rundt dette. Der peker vi blant annet på at en privatisering vil kreve omfattende endringer i lover og regler, noe som ligger utenfor vårt handlingsrom. Jeg opplever også at både publikum og flere av aktørene i bransjen ønsker at denne myndighetsoppgaven fortsatt skal gjøres av det offentlige.

Hva gjør så vi i Statens vegvesen for å få ned bestillingstidene? Jeg mener vi gjør det vi kan innenfor de rammene vi har. Våre sensorer har fullt fokus på å kjøre prøver i disse ukene. Vi vurderer også hele tiden behovet for å kjøre førerprøver på kveldstid og på lørdager. I tillegg flytter vi sensorer som har ledig kapasitet mellom trafikkstasjoner, slik at de kan bistå med å få ned bestillingstidene.

Vi jobber hele tiden for å ha ledige timer minst ti uker fram i tid. Avbestillinger skjer hver dag og da dukker det opp timer på kort varsel. Gjennom tett dialog med trafikkskolene forsøker vi å tilby enhver ledig time som dukker opp til deres kandidater. Slik kan enkelte kandidater oppleve at de får kjørt opp raskere enn det som tidligere var planlagt.

Kjetil Wigdel

Leder for Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Statens vegvesen Region øst

Vi oppfordrer også alle kandidater til å forberede seg godt før de kommer til en av våre trafikkstasjoner for å ta praktisk førerprøve. Hver kandidat som stryker må bestille ny time, og bidrar dermed til å forlenge våre køer. Per i dag er strykprosenten på landsbasis på rundt 30 prosent.

Både vi og trafikkskolebransjen er enige om at dette er for høyt. Trafikklærere som kommer til oss med kandidater som ikke har de ferdighetene som kreves for å kjøre bil, bidrar til å forverre situasjonen.

Jeg er derfor glad for at bransjeorganisasjonene ATL og Trafikkforum støtter oss i denne oppfordringen.

Vi gjør hva vi kan for å bedre situasjonen – og jeg kan love at dersom det hadde vært en enkel løsning på denne utfordringen, ville vi gjennomført den for lenge siden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags