Så mye vil politikerne at du skal betale for å kjøre på ny E16

Ringerikspolitikerne har nå vedtatt hva de mener du skal ut med i bompenger når ny E16 mellom Skaret og Hønefoss står ferdig, men noen politikere ville at du skal betale enda mer.