Bålet var tent ved Hvervenmoveien og brannvesenet så det som nødvendig å slokke bålet. Dette skjedde i 09-tiden lørdag morgen, melder 110-sentralen på Twitter. Det har ikke vært mulig å få ytterligere kommentarer.

Politiet skal ikke ha vært involvert.

Selv om det generelle bålforbudet nå er over, er det fortsatt viktig å være ytterst forsiktig når du tenner opp et bål.