Mener det burde vært saltet før ulykken

SHT mener føret bidro vesentlig til ulykken på Veme for ett år siden.

SHT mener føret bidro vesentlig til ulykken på Veme for ett år siden. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Havarikommisjonen mener at føreforholdene bidro vesentlig til ulykken på Veme 10. februar i fjor.

DEL

Tirsdag kom Statens havarikommisjon for transport med sin rapport, ett år etter ulykken som krevde tre liv på riksvei 7. En buss kjørte inn i et vogntog som hadde sakset og lå delvis i veibanen like før midnatt. Bussjåføren og to passasjerer omkom da bussen ikke klarte å stanse, men kjørte inn i vogntoget.

LES OGSÅ: Tirsdag kommer ulykkesrapporten

Svært glatt

Havarikommisjonen har ikke påvist feil ved kjøretøyene eller ved sjåførenes kjøreadferd. Derimot beskriver rapporten at det var svært glatt akkurat der ulykken skjedde. Ulykken skjedde like før midnatt, og siste kontroll av veinettet var klokken 21.

"Undersøkelsen har vist at friksjonen på ulykkesstedet var lav i forhold til tilstøtende strekninger, samtidig som dette var tilnærmet usynlig for trafikantene. Det er SHTs oppfatning at veiens driftsmessige tilstand (føreforholdene) bidro vesentlig til at ulykken skjedde", skriver havarikommisjonen.

Vegtrafikksentralen fikk ingen meldinger før ulykken om at veistrekningen var svært glatt. SHT mener derfor at kjøretøyene som var involvert i ulykken, var blant de første som kjørte der etter at det frøs på.

"På bakgrunn av vær- og temperaturprognosene som var tilgjengelige før ulykken, mener SHT at entreprenøren burde iverksatt preventive tiltak", står det i rapporten.

LES OGSÅ: – Glatt som en skøytebane

LES OGSÅ: – Ingen kan kritiserers for føret

LES OGSÅ: – Lokalt regn kan ha medvirket

Ikke kjent problemstrekning

Prosjektleder Bjørn Kristian Bråten i NCC Roads, som har ansvaret for veivedlikeholdet for vegvesenet, sier at han står for de vurderingene som ble gjort timene før ulykken.

– Vi mente da at det ikke skulle være behov for tiltak. Det er lett å være etterpåklok, sier Bråten.

Han forklarer at det ikke fins gode måledata i det aktuelle området, NCC Roads baserer seg på værprognoser og målinger fra Hønefoss, cirka 10 kilometer unna, målt i luftlinje.

Dette er ikke kjent som en spesielt glatt strekning, sier prosjektlederen om ulykkesstedet.

Beklager

Hans Jan Håkonsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, sier at vegvesenet tar rapporten til etterretning og legger den til grunn for det videre arbeidet.

- Vi synes det er veldig beklagelig at ulykken skjedde, med de konsekvensene det fikk.

Han sier videre at det ble gjort en vurdering av veiforholdene på stedet denne kvelden.

- Det ble trukket en konklusjon som ikke var den rette, slår han fast.

Håkonsen sier at vegvesenet tar oppfordringen fra havarikommisjonens sikkerhetstilråding, og vil nå kartlegge utsatte områder som trenger spesiell oppmerksomhet i forhold til vintervedlikehold.

- Vi hadde ikke registrert denne strekningen, men vi vil selvsagt gjøre det nå.

Håkonsen sier at registeret skal gjennomgås sammen med entreprenøren, og at de vil gjennomgå hvordan tilgjengelige opplysninger brukes.

Opptatt av hastighet

Bjørn Kristian Bråten i NCC reagerer på at havarikommisjonen ikke har lagt større vekt på vogntogets hastighet. Ifølge ferdskriveren var hastigheten mellom 76 og 83 kilometer i timen klokken 23.44. I rapporten skriver SHT at feilmarginen er +/- 6 km/t.

Det er underlig at dette ikke er vektlagt, mener Bjørn Kristian Bråten, som påpeker at ikke er uten grunn at fartsgrensen er satt til 70 kilometer i timen.

Politiet etterforsket saken, og konkluderte med at vogntogsjåføren ikke kunne klandres for ulykken.

SHT kommer med en sikkerhetstilråding i forbindelse med ulykken, der kommisjonen ber Statens vegvesen sammen med entreprenøren intensivere arbeidet med overvåking og oppfølging av veistrekninger/-punkter som krever forsterket vintervedlikehold ved spesielle værforhold.

Bråten i NCC Roads sier at selskapet hans har månedlige møter med sine underentreprenører, og møter med vegvesenet to ganger i måneden.

Last ned hele rapporten fra Statens havarikommisjon (pdf)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken