Røyne er sønn av billedhoggeren og kunstneren Ståle Kyllingstad, som var kunstnerisk leder på Hadeland Glassverk i årene rundt krigen.

Røyne levde sine gutteår i et glassverk-miljø på Jevnaker. Først bodde familien i Hovedbygningen på Verket, nåværende utsalg, dernest på Nybygget. Røyne flyttet fra Jevnaker få år etter krigen, men innerst inne forble han «Verkegutt» så lenge han levde. Dette på tross av at han tilbrakte resten av sin tid rundt omkring i Norge og verden som arkitekt, arealplanlegger og professor.

Arven etter formative år på Jevnaker har han betalt rikelig tilbake i form talløse artikler i Årbok for Hadeland. Nå til jul kommer Røynes 23. og siste artikkel i årboka!

Artiklene til Røyne utmerker seg ved at de bygger på en fantastisk visuell hukommelse. Han hadde en unik evne til å mane fram duggfriske bilder fra sin egen barndom slik at leseren og lytteren opplever å være til stede. Artiklene bærer preg av et fantastisk såkalt episodisk minne, – minner om hendelser fra egen oppvekst og eget liv. Røyne hadde enestående evne til å gjøre dem både lokale og allmenne. For Røyne var en enestående formidler; – han var en mester i å sette ord på minner og historiske hendelser både i tale og skrift.

En viktig del av Jevnakers historie blir borte eller vanskeligere tilgjengelig med Røynes bortgang. For mye av denne historien var lagret i Røynes rike hukommelse. Han var et uuttømmelig oppkomme av historier og historie. Hans mange artikler i Årbok for Hadeland er både Jevnaker-historie og glassverk-historie. Det meste av stoffet i artiklene hentet Røyne fra sin egen hukommelse. Ganske mye var også inspirert av farens dagbok. Røynes lokalhistoriske artikler inneholder derfor også bakgrunnsstoff om Ståle Kyllingsstads liv og mange skulpturer, glass og øvrige kunstverk.

Røyne var produktiv til det siste. Senest i år rakk han å publisere flere tidsskriftsartikler. Og han rakk heldigvis å oppleve at hans siste bok: «Bygd er mer enn bønder» kom ut før han gikk fra oss.

Mange historieinteresserte Jevnaker-folk var så heldige at de fikk oppleve Røynes praktfulle kåseri og øyenvitneskildring om Frigjøringen i 1945. I en alder av 87 år fastholdt han oppmerksomheten til en stor forsamling av historieinteresserte Jevnaker-folk i langt over en time. Da var det en øredøvende stillhet i salen på Bøndenes hus. En utskrift av- og et audiovisuelt opptak av Røynes kåseri er å finne i Jevnaker historielags arkiv.

Det har vært en berikelse å kjenne Røyne. Han lever videre i kraft av sine etterlatte bøker og artikler og i mange venners gode minner. Røyne har satt tydelige spor etter seg.

Guro og Jan Erik Klinkenberg

Gerd Anita Fjeldstad