En varaordfører på 100 prosent for å trykke på vei og bane?

Veldig bra at pressen ved Ringerikes Blad passer på politikerne i rådhuset, se nyheten 18. september om varaordfører opp i full stilling.

Det vesentligste i innlegget, slik jeg leser det, er altså at varaordføreren har gått fra halv til hel stilling.

Fulgte reglement

Ifølge avisen fulgte ordføreren bare reglementet! Hvilket reglement? Er det opp til ordføreren etter eget forgodtbefinnende å øke stillingen til 100 prosent uten å informere opposisjonen?

På den andre siden, hvordan er det mulig for opposisjonen å sitte i fire år uten å ha oppdaget utvidelsen?

For meg skurrer det. Uansett burde ordføreren gå foran som et godt eksempel fordi det smitter positivt nedover i systemet.

Dernest sier rådmannen i avisen for noen dager siden, at kommunen går med 40 millioner kroner i underskudd på grunn av Covid19. Enda en god grunn til å vise måtehold, eller hva?

Mindre stillingsbrøker

Videre viser SV til at store kommuner som Asker og Drammen har varaordførere i langt mindre (hvor mye mindre oppgis ikke) stillingsprosenter, men så har de da heller ikke Ringeriksbanen å bale med – eller hva?

Les også

– Hvorfor er det ikke ordføreren som fronter banesaken? | Ivar Gunnar Lia

Avdøde ordfører hadde 6. april 2019 et opplysende innlegg i avisen: Det nærmer seg byggestart for vei og bane og til slutt: jernet må holdes varmt overfor politiske partier og deres representanter.

Hvor lenge må jernet holdes varmt? De siste fem-seks årene har det nesten daglig versert innlegg for og imot vei og bane. Hva skal vi menige stole på?

Arbeidsoppgaver

Frp lurte på om kritikken kunne komme av uvitenhet om hvilke arbeidsoppgaver ordføreren og varaordføreren i Ringerike kommune har – uten at det besvares?

Ordførerens oppgaver må vel for lengst være nedfelt i en arbeidsinstruks, og ved hennes ulike fravær trer varaordføreren naturligvis inn som stedfortreder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet må kunne bistå om slik ikke finnes. Ikke vet jeg.

Hva budsjettet angår, så gjelder det å husholdere innenfor gjeldende kommunebudsjett. Det er tross alt skattebetalernes penger som forvaltes. På alle andre fronter snakkes det om rasjonalisering og innsparinger.

Trykk fra flere ordførere

Et annet moment: Er det bare Hønefoss’ ordfører/varaordfører som skal holde trykket oppe? Hva med de andre ordførerne langs jernbanelinjen, ikke minst i Bergen, som også burde ha interesse av forkortet reisetid Oslo – Bergen?

Og Ap:s gruppeleder forsvarte ordføreren fordi hennes kalender er full fra morgen til kveld. Det betviles ikke, men også en ordfører må prioritere.

Til slutt leser vi at også opposisjonen ønsker seg et sugerør ned i kommunekassen. Ja, ja alle vil ha mer!

PS: Så vidt jeg husker ble det hestehandlet i Stortinget for en del år siden. Daværende samferdselsminister Kjell Opseth – en meget dyktig minister for sitt fylke – fikk igjennom byggingen av Hardangerbroen mot at Ringerike skulle få sin jernbane. Broen er fantastisk, men ble for lav til at cruiseskip kunne seile inn til Eidfjord. Men mange år siden og nok utdatert.