Rørvik camping blir firefelts motorvei: – Vi overtar området nå

Rørvik camping i Hole er avviklet og fraflyttet. Nå overtar Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16.