Rollebytte i vår region: Nå er Syvers kommune best

Ringerike, Hole og Jevnaker har forbedret seg i Kommune-NM. Men noen resultater overrasker.