– En av mine kunder hadde kjøpt seg flunkende ny bil. Parkerte i garasjen over natta. Neste morgen fikk han ikke startet. Ledninger var gnagd over, forteller Roger Fredriksen. Han kunne fortalt mange skrekkhistorier om han ikke hadde hatt taushetsplikt, skriver Bygdeposten.

– Nei, det får du nok ikke vite av meg, sier han når vi spør om navn på folk som har invasjon i hus og biler.

Travle dager med muse-krig

Siden Roger har taushetsplikt, fikk lokalavisen heller ikke bli med ham ut på oppdrag. For flere liker ikke at nabolaget ser at de har besøk av Skadedyrkontrollen.

– Det er nok tabubelagt å få besøk av oss. Særlig den eldre garde som synes det. Aller helst ønsker folk at vi kommer med biler uten logo, sier han.

Vi traff Roger Fredriksen i Åmot like etter at han hadde vært på en av mange oppdrag i Modum. I disse dager er de aller fleste henvendelsene om mus.

– At det er museår i år, det er vi ikke i tvil om. Det har vi merket godt. Hver høst og vinter er det som oftest mus og rotter vi har mest oppdrag med. I år er det ekstra mange. Jeg har lange dager. Rekker bare å være fem – seks steder per dag, sier Roger. Han er bosatt i Vestfossen og har oppdrag i flere kommuner i distriktet.

LES OGSÅ: Forsker med advarsel: – Mus kan være bærer av ulike sykdommer

Kommer inn de minste åpninger

– Hvilke tiltak kan dere iverksette når dere kommer til et sted med museinvasjon?

– Vi går først over langs kledningen og sjekker hjørnekasser. Tetter åpninger. Det er hjelp å få, forteller Roger.

Bak i arbeidsbilen har han et rikholdig utvalg av musebørster til å tett alle åpninger langs undersiden av kledninger med. På nybygde hus blir musebånd satt på under bygging. Men flere eldre bygg mangler dette.

Musefelle med mobilvarsling

Roger viser et mangfold av musefeller han har i bilen. Der er det alt fra klappfeller til feller som hurtig avliver med elektrisk støt. Og han har feller som automatisk sender varsling til mobilen din når du har fangst. Flere ringer ham i disse dager for å få tips og råd for å bli kvitt museplagen.

– Mitt råd er å sette fellene med åpningen inntil veggen, for det er langs veggene gnagerne springer.

Og han råder folk til å fjerne all vegetasjon og buskas inntil veggene, og fjerne nedfallsfrukt i hagen for å unngå at man tiltrekker seg mus.

Gift – farlig for fugler og katter?

Han kan også sette opp bokser med gift langs husveggene.

– Gift er vel farlig for fugler, og for katter som spiser mus som er forgiftet?

– Det har vi hatt lite problemer med, svarer han, og forteller at Miljødirektoratet har skjerpet regelverket i år for bruk av kjemiske musegifter. Musegift som inneholder stoffet alfakloralose er det nå ulovlig å bruke for privatpersoner. Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen.

Den store rotteplagen

Han ser at mating av fugler kan tiltrekke både mus og rotter. Hans råd er at folk i hvert fall ikke henger opp fuglebrettet like ved husveggen.

Roger Fredriksen forteller at han også har svært mange henvendelser om rotter.

– Det er helst fra bysentrene og fra gårder. Noen steder jeg var, hang rottemøkka ned fra himlingen, skildrer han.

I 20 år har han hatt denne jobben.

– Mange liv på samvittigheten?

Roger svarer at han egentlig er svært dyrekjær. Hjemme i Vestfossen har han kjæledyr, deriblant liker han særlig godt hetterotter.

– Har sett museskader på flere biler

At det er museår, merker også bilforhandlerne. Vi kontaktet Hæhre Auto med spørsmål om de i høst har hatt mange biler inne i reparasjon på grunn av skader forårsaket av mus.

– Heldigvis har vi ikke hatt noen store saker på grunn av mus i år. Men det har vært mange småskader etter mus på biler vi har hatt inne på service. Musene har gnaget på ledninger, deksler og vakuum-slanger og mer, svarer Henning Trondsen, verksmester hos Hæhre & Isachsen Auto AS, i en e-post.

Hva dekker forsikringen din?

Pål Lohne, rådgiver Næringsliv i Varig Forsikring Midt-Buskerud, lokal representant for Gjensidige, forteller at de har hatt en del henvendelser om skader forårsaket av mus i høst. Men ingen om skader i biler.

– En standard forsikring dekker skader forårsaket av mus og rotter, opplyser han.

Det folk henvender seg om, er at de har fått mus oppi sofaer og senger. Og inni vegger, hvor musene kan gjøre stor skade på isolasjon. Lohne opplyser at de sender henvendelsen videre til skadeavdelingen. De har egne fagfolk som tar seg av saken. De tilbyr seg å fjerne skadedyrene, rense og vaske ned huset.

– Regner man med egenandelen, må vel skaden bli på et høyt beløp før det lønner seg?

– Noen har egenandel på 4.000 kroner eller høyere. Hvis vi sender et firma til å vaske ned huset, kan det fort bli kostende over 10.000 kroner, sier han. Der musene har gått løs på isolasjon i huset, kan summen bli på flere hundre tusen av kroner.