Barn og unges kommunestyre har vært samlet i Ringerike rådhus til årlig møte.

100.000 kroner var til fordeling, men skolenes ønsker beløp seg til nesten det dobbelte: 193.762 kroner.

Skolenes representanter hadde derfor en vanskelig oppgave, men her er vedtakene:

Helgerud skole: 11.000 kroner til vennebenk, utebenk og biblioteksbøker.

Nes skole: 7.000 kroner (ønsket blant annet utstyr til landhockey og sjakkfelt med store brikker).

Ullerål skole: 10.500 kroner til utebenker og baller/utstyr til friminuttene.

Hønefoss skole: 9.000 kroner til leker og utstyr for trivselsledere samt vanndispenser.

Sokna skole: 10.000 kroner til klatrestativ.

Tyristrand skole: 12.000 kroner til sikkerhetsnett ved ballvegg slik at elevene kan føle seg trygge i skolegården og ulykker kan forhindres.

Vang skole: 11.000 kroner til sklie og innebandykøller.

Hallingby skole: 10.000 kroner (ønsket seg pyramide, smallballstativ og utstyr til skilek).

Veien skole: 10.000 kroner til vanndispenser.

Benterud skole: 9.500 kroner til skoledrakter.