For noen dager siden etterlyste ordfører Kjell B. Hansen aktiviteter som kan øke attraktiviteten i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad har fulgt opp med å spørre partienes 1.-kandidater om deres forslag.

Det fikk meg til å huske på minst to artikler jeg skrev for flere år siden: «Opplevelse rundt fossen» (fra 2012) og «Ringeriksbyen – med miljøet i sentrum» (fra 2014).

En visjon for byen

I sistnevnte artikkel tillot jeg meg å kalle Hønefoss for Ringeriksbyen og med følgende visjon: Ringeriksbyen skal være det naturlige møtestedet, kultur- og handelsalternativet for kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike.

Ringeriksbyen skal være det foretrukne området for folk som ønsker å etablere seg utenfor storbyene Oslo og Drammen. Sentrum skal i stor grad være bilfritt.

Det anlegges en bybane i området Hvervenkastet – Eggemoen. Lokalbusser med kvartersavgang trafikkerer området fra sykehuset/Hvervenkastet til Heradsbygda, Haugsbygd og Almemoen. Bybussene går innom trafikknutepunkter der det også kan lånes bysykler.

I området rundt Søndre torg nøyer bankene og eiendomsmeglerne seg med mindre publikumskontorer, mens virksomhetene ellers er flyttet til Hvervenkastet. Byen er åpnet opp mot fossen og elveområdet på alle sider med gangveier, belysning, benker og beplantning.

Det er anlagt bystrand på øyene nedenfor fossen med adgang fra Petersøya, og småbåthavn. Området vrimler av mennesker som oppsøker butikker, kafeer, gallerier og andre kulturtilbud for alle aldersgrupper. Elveområdet trafikkeres med «elvebuss» fra nord til sør.

Kommer ikke tilbake

Bybane og elvebuss, ja det er nok i overkant friske forslag. Men resten synes jeg står seg ganske godt, og vil kunne realiseres når kommunestyret vedtar byplanen. Ikke minst med å åpne opp elva elvelangs helt fra Tippen og ned til Schjongslunden.

Når vi nå, i 2019 diskuterer byen etterlyses ofte handelsbyen Hønefoss, og at den må bevares. Men handelsbyen Hønefoss slik vi husker den fra «gamle dager» forsvant for flere tiår siden.

Den forsvant med fiskehandlerne, slakterne, jernvarebutikkene og håndverksbedriftene. Den byen noen etterlyser og lengter tilbake til forsvant lenge før etableringene på Hvervenmoen, og den kommer aldri tilbake. Det kan neppe vi politikere gjøre noe med.

Fra handel til shopping

Utviklingen i Hønefoss er ikke annerledes enn det vi ser i andre byer, her i landet, i Europa og i verden ellers. Handelsmønstrene forandrer seg, netthandel overtar. Sentrum i byene tappes for de tradisjonelle forretningene. De byene som ikke klarer å fylle sentrum med noe annet legges øde. Det er forskjell på handel og shopping.

Det er viktig for byen å se forskjellen på handel (fornuftsbaserte innkjøp av varer, gjerne i et bilbasert kjøpesenter) og shopping (som er mer en kulturell og sosial aktivitet).

De som endrer sentrum til et shoppingområde klarer seg. De fyller sentrum med kaffebarer og spisesteder, utstillinger, teater og film, konserter, frisører og personlig pleie, spennende spesialforretninger med klær og sko, et hyggelig grønt og blomstrende gatemiljø der både unge og eldre liker å møtes.

Dessuten må sentrum fortettes slik at det kan bo flere mennesker med gangavstand til det meste. Jo flere som ikke er avhengig av å kjøre bil i det daglige, jo bedre plass på veier og p-plasser til de som kommer kjørende for å oppsøke alt det fine som skjer i sentrum.

Ureist mat og frimarked

Jeg har også tidligere kommet med noen konkrete forslag til å øke sentrums attraktivitet. Ett er en mathall med kortreist mat fra Ringerike. Hvis alle, fra Eldstøen til Leiv Vidar og distriktets småskalaprodusenter av saft, syltetøy, oster, pølser og brød slo seg sammen, spleiset på et lokale og noen ansatte, tror jeg vi hadde hatt en suksess. Kortreist, nei ureist mat er det faktisk snakk om.

Ett annet forslag er frimarked på torget. Frimarkedet er en stor hit i gamlebyen i Fredrikstad, og har holdt på i en årrekke. Bare private får lov å rigge seg med salgsbod, ikke næringsdrivende. I Fredrikstad selges alt fra gamle Playmo-figurer, sokker og votter, kopper og kar som folk vil bli kvitt.

Folk flest elsker loppemarkeder, og frimarkedet byr på nettopp det. Det koster litt å stå der, og noen må arrangere. Jeg foreslår at frivillige organisasjoner kan bytte på den jobben, og få litt av betalingen for det.

Det er enkelt å komme med ideer. Den virkelige utfordringen er gjennomføringen. Kommunen kan legge til rette, som det heter. Men jobben med å endre sentrum krever bredt samarbeide mellom de næringsdrivende i Hønefoss, ideelle organisasjoner, frivilligheten, og andre handlekraftige entreprenører, og selvfølgelig kommunen.
 

P-plass for bobiler

Hønefoss har verken turistinformasjon eller p-plasser for bobiler. Hva med å bruke p-plassene ved Hønefoss vgs. i Osloveien til bobiler i sommerferien? Ringerike er ikke en turistkommune. Jeg lurer på hvorfor ikke? Hønefoss er sentrum i et omland med høyfjell og alpinanlegg på Norefjell og Vikerfjell, og (litt lavere beliggende) Ringkollen.

Det er golfbane på Storøya, vi har Ringerike museum på Norderhov, Riddergården midt i byen, Hadeland Glassverk og Kistefoss et steinkast unna, i Randsfjorden ligger en super badepark, vi har flotte sandstrender i Tyrifjorden og campingplasser både der og ved Sperillen, vi har hele Nordmarka med Kleiva, Gyrihaugen, Ringkolltoppen, Flåtan og Øyangen. Vi er jo et turisteldorado! Vi mangler bare et turistkontor til å fortelle om det.