Gå til sidens hovedinnhold

– Kanskje byggestart i 2019

Artikkelen er over 6 år gammel

Statsministeren lovte et skikkelig løft for regionen.

I sin pressekonferanse fra Sundvollen søndag sa statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen nå vil sørge for at flere tar tog. Og at Ringeriksbanen, som har vært snakket om i mange år, nå skal realiseres.

Setter i gang

– Vi starter igangsettelsen av Ringeriksbanen, slo hun fast.

– Kanskje rekker vi byggestart i 2019.

Solberg sa at Ringeriksregionen vil få en helt annen regionutvikling som følge av kortere avstand til hovedstaden.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa at det vil gjøre noe med regionens attraktivitet at reisetiden mellom Hønefoss og Oslo krymper fra halvannen time til 30 minutter.

Det er snakk om en jernbanestrekning på 40 kilometer.

Mål: Vei- og banestart i 2019

– Ringeriksbanen har vært diskutert i over 125 år. Veiprosjektet E16 Skaret – Hønefoss har ventet på nødvendige avklaringer. Når Jernbaneverket og Statens vegvesen nå får klarsignal til å begynne planleggingen, er målet anleggsstart for både vei- og baneprosjektet i 2019. Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen sammen med Osloregionen, reiselivsstedene i Hallingdal bindes tettere mot Østlandet og Oslo og Bergen kommer én time nærmere hverandre i reisetid, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

 

- Ringeriksbanen er viktig både for Ringeriksregionen og alle steder langs banen mellom Oslo og Bergen. Med Ringeriksbanen vil vi få en betydelig forbedring av reisetiden for tog mellom Oslo og Hønefoss og andre stasjoner på Bergensbanen. Sammen med en ny, sikker og kapasitetssterk E16 fram til Hønefoss legges det til rette for at Ringeriksregionen blir integrert med hovedstadsregionen i et felles bo- og arbeidsmarked, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Planleggingstiden reduseres

Samferdselsdepartementet har nå bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss. Vei og bane skal planlegges som ett prosjekt. Det skal tas endelig stilling til organiseringen av utbyggingen senere.

Planlegging av utbyggingsprosjekter omfatter som oftest både kommunedelplan og reguleringsplan, men regjeringen mener det ikke er nødvendig å gjennomføre begge planprosessene for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss, skriver departementet.

 

- Disse prosjektene er grundig analysert fra før, noe som gjør at vi har besluttet å gå rett på reguleringsplan. Dette innebærer at planleggingstiden kan forkortes med om lag to år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er også lagt opp til at arbeidene med ulike faser i planleggingen skal overlappe hverandre i tid. Dette sparer vi drøyt to år på, i tillegg til de om lag to årene som blir spart ved å ikke utarbeide kommunedelplanen. Da er vi nesten oppe i fem år totalt i redusert planleggingstid. Vanligvis tar det om lag ti år å planlegge store samferdselsprosjekter før byggingen kan begynne. Vi klarer derfor nærmest å halvere planleggingstiden for dette prosjektet. En helt ordinær planleggingsperiode ville tilsi anleggsstart så sent som i 2024, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

Ferdig i 2024?

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å planlegge veien og jernbanen som ett prosjekt.

Prosjektet er anslått å koste rundt 26 milliarder kroner og skal etter planen være ferdig i 2024.

– Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen sammen med Oslo-regionen, reiselivsstedene i Hallingdal bindes tettere mot Østlandet, og Oslo og Bergen kommer én time nærmere hverandre i reisetid, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

 

Hvordan selve utbyggingen skal organiseres blir bestemt senere.

Traseen til Ringeriksbanen og E16 skal i hovedsak følge anbefalingen fra Jernbaneverket og Vegvesenet tidligere i år. Jernbanen vil stort sett gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen. Herfra skal vei og bane krysse Kroksund og gå i felles trasé mot Hønefoss.

Alternativet med jernbanetrasé over Åsa er lagt bort.

LES OGSÅ: Nytt hinder unnagjort for Ringeriksbanen: – Nå er det bare opp til statsråden

LES OGSÅ: Rapport: Størst fordel Ringerike

LES OGSÅ: Banen blir vinner i ny rapport

 

Kommentarer til denne saken