Ringerike vil ha vei og bane over Helgelandsmoen

Hole Sp ønsker ikke jernbane gjennom Holes unike kulturlandskap, skriver Kristin Færden Bjella.

Hole Sp ønsker ikke jernbane gjennom Holes unike kulturlandskap, skriver Kristin Færden Bjella. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Et enstemmig kommunestyre i Ringerike gikk torsdag kveld inn for å legge ny firefelts E16 og dobbeltspora jernbane over Helgelandsmoen.

DEL

Dermed går Ringerikspolitikerne inn for forslaget som er anbefalt av Statens vegvesen og Jernbaneverket, men lander på en annen konklusjon enn Hole Vedtok Busund og Sundvollen.

LES OGSÅ: – Endrer Hole kommune for alltid

– Hole som fraviker

Dette var også tema i kommunestyret, men ringerikspolitikerne mener Helgelandsmoen-linja er en god løsning for Ringerike og de roste forslaget fra de to fagetatene.

– Det er Hole som fraviker det felles saksframlegget rådmennene i Ringerike og Hole utarbeidet, viste Henaug til.

Ringerikspolitikerne var aller mest opptatt av at man nå ikke må gjøre ting som kan forsinke prosessen og at det dermed er lurt å gå for det anbefalte forslaget.

LES OGSÅ: Frykter forsinkelse om kommunene er uenige

I beste fall 2019

Gert Myhren, planleggingsansvarlig i Statens vegvesen, var til stede på møtet. Han ble spurt om framdriften i prosjektet og sa at hvis alle ting i prosessen videre går på skinner kan byggestart komme i andre halvår 2019.

LES OGSÅ: – Skal vi rekke oppstart i 2019 må alt være helt optimalt

LES OGSÅ: Full gass for å rekke oppstart i 2019

Myhren mener det er vanskelig å si noe om det får konsekvenser for framdriften at Hole og Ringerike går for to forskjellige traseer. Det er uansett Samferdselsdepartementet og regjeringen som skal ta avgjørelsen siden E16 og Ringeriksbanen er underlagt en statlig plan.

Bekymret for pengen

Flere politikere, deriblant ordfører Kjell B. Hansen, kom med en bekymring for  om pengene til prosjektet virkelig kommer. Vei og bane er beregnet Beregnet til å koste 26 milliarder. Alle partiene lovet å jobbe opp mot sine partier for å få penger til prosjektene.

Også E16 Eggemoen-Olum var oppe som tema på kommunestyremøte i går kveld. Et enstemmig kommunestyre stemte for reguleringsplanen for denne veien. Reguleringsplanen er tidligere vedtatt i Jevnaker kommunestyre.

LES OGSÅ: Lettelse over veivedtak på Jevnaker

Artikkeltags