I Ringerikes Blad 26. august redegjør Hole Høyres ordførerkandidat, Syver Leivestad, for partiets fremste saker i kommende periode. Til de 15 punktene Leivestad nevner, kan jeg godt underskrive samtlige.

En av Hole Høyres motparter er Hole SV som 27. august, ved leder Morten Dåsnes, tar opp 6 punkter hans parti vil legge vekt på i samme periode.

Med unntak av ett, men et viktig ord, kan jeg også slutte meg til SVs program. At begge partiene serverer sine forsetter med smørsiden opp, er som det bruker å være. Felles for partiene er at det suverent viktigste spørsmålet, Ringeriksbanen, unnvikes helt. Og med god grunn: Dette blir det bare bråk av, men verre er det at noen kunne tenke selv.

Svaret på hvorfor jeg ikke kan stemme på noen av partiene skyldes ene og alene at hvis Ringeriksbanen skulle bli en realitet, ville alle de til sammen 21 gode grunner falle sammen som et korthus.

De som har fulgt med i den mangeårige debatten om for eller imot, må ha lagt merke til «ja-sidens» svake deltakelse og stereotypiske argumenter. Hole kommune har, så langt jeg vet, skydd sin selvfølgelige informasjonsplikt som vertskommune.

I stedet har vi fått besøk av en agitator fra Bane NOR. Ideen er selvsagt den å hjelpe Bane NOR med å lose dette Norges største landbaserte anlegg mest mulig smertefritt gjennom, blant annet ved å holde tilbake opplysninger om utgifter og tekniske vanskeligheter.

SVs viktigste utgangspunkt er at jernbanen er miljøvennlig fordi den ikke avgir klimagasser. Påstanden er for lengst tilbakevist som gal, snarere er forholdet omvendt, men hos SV har det festnet seg nærmest som en religiøs sannhet.

At prosjektet også er det mest naturødeleggende som noen gang er klekket ut i Norge, er et uforklarlig paradoks hos det ellers så miljøvennlige parti.

Høyres engasjement bygger kun på lokale, økonomiske betraktninger. For å vinne fram, går forsvareren av det privatkapitalistisk samfunn her hånd i hånd med det statskapitalistiske og Ap – dominerte Bane NOR.

Med Hole Høyre og Banevokterne i Ringerike som heiagjenger, utser Bane NOR den dyreste og mest ubegavede trasé som tenkes kan.

At økonomipartiet Høyre gjør felles front med det minst økonomisk bevisste parti SV, er i seg selv en selvmotsigelse. Men som Einar Gerhardsen en gang sa «Målet helliger midlet».

Bane NORs hensikt med Ringeriksbanen er ikke lenger den samme som Jernbaneverket formulerte det i Silingsrapporten av 2015. Nå gjemmer prosjektet seg bak et ønske om å knytte Ringeriksregionen til Oslo – området i en felles bo- og arbeidsenhet. Bane NORs tanke er derfor å åpne for en storstilt boligbygging på Ringerike, og der særlig i Hole.

Alt av egen kommersiell interesse. Hadde det ligget samferdselsmotiver bak, ville Hønefoss forenet seg med Gjøvikbanen over Jevnaker – en både mindre kostbar og raskere løsning, men som ikke gir den samme prestisjen.

En stemme til Hole Høyre, Hole SV eller Hole Ap for den saks skyld, vil for alle praktiske formål, bli en stemme for å omdanne Hole til en bomaskin.