Det vil gjøre tog til et mer reelt alternativ til fly for flere reisende. I dag er strekningen Oslo-Bergen blant de mest trafikkerte flystrekninger i Europa. Det er helt unødvendig.

Ringeriksbanen knytter det nye fylket Viken sammen. Når Ringeriksbanen står ferdig er det planlagt halvtimesavganger på toget mellom Moss og Hønefoss. Veien mellom Ringerike, Bærum, Oslo, Follo og Mosseregionen blir kortere, men like viktig:

Da får Ringerike et lokaltogtilbud med høy frekvens, ikke bare et regiontog til Oslo og Bergen. Det betyr en hel verden i forskjell, og nye muligheter for bo- og arbeidsmarkedet ikke bare i Hønefoss og Ringeriksregionen, men i hele Viken, for næringslivet og ikke minst for reiselivsnæringa.

Helge Stiksrud og Solveig Schytz

Venstre

 

Vi tror at flere avganger på Bergensbanen også kan bli et hamskifte i retning av et mer bærekraftig reiseliv. Potensialet for å utvikle en mer bærekraftig reiselivsnæring i Hallingdal der flere reiser med toget og færre kjører bil til fjells, er stort.

Det innebærer også et stort potensial for å lokal verdiskaping knytta til eksempelvis transporttjenester og servicetilbud.

Venstre vil at det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt. Ringeriksbanen er et kinderegg som ikke bare gir kortere reisetid mellom Bergen og Oslo, men som knytter Viken sammen og som gir nye muligheter for nye, grønne jobber og bærekraftig og miljøvennlig lokal verdiskaping

Vi gleder oss til Ringeriksbanen.

LES OGSÅ: Lars Jacob (48) kom hjem uten valgflesk om vei og bane: – Lokale hensyn veier tungt