Ringeriksbanen - hva er best? Kan man ikke svare på dette tilsynelatende enkle spørsmålet, ender alt som en diskusjon om pavens skjegg.

De fleste vet at banens nordligste stasjon er Hønefoss, men snur vi oss og lurer på hva som er endepunktet i sør, oppstår en babelsk forvirring. Er det Sandvika eller Jong i Bærum? Foreløpig er ikke prosjekteringen ført lenger mot sør enn til utkanten av Jong.

Anta at planleggingen fortsetter til Sandvika hvor stasjonen må utvides med to spor. Det vi vet om disse to etappene, er at de blir rådyre, hvilket er årsaken til at siste stopp i sør er Jong.

LES OGSÅ: Tronruds storutbygging ved Sundvollen: – Jeg er veldig overrasket, sier Laeskogen

Meningsløst

Men forutsetter vi at Sandvika skal bli endestasjonen som Bane Nor forteller oss, hva så? Om Oslotunnelen vet vi at den ikke har kapasitet utover dagens. En Ringeriksbane, som ikke fører til Oslo, er og blir meningsløs.

Tar vi dertil med at den 40 km lange banen er planlagt gjennom folketomme områder, med lille Sundvollen som eneste unntak. Da forsvinner den siste lille rest av troverdighet for valg av trasé. Dette er også åpenbart for Bane Nor.

Statsforetaket burde også ha fått med seg at NTP 2014 – 2023 slår fast at alternativer øst for Sandvika ikke er vurdert. Det vil si at Bane Nor på egen kost og risk har bygget Silingsrapporten på sandgrunn (les hva Bibelen sier om slik fundamentering).

Bymessig utbygging

Stanser vi opp i Sundvollen, vet vi at Bane Nor og Hole kommune i lang tid har ligget i hemmeligholdt samarbeid om å anlegge en bymessig utbygging av stedet. Hensikten fra Bane Nors side var å skaffe passasjerer til underskuddsprosjektene Ringeriksbanen og Bergensbanen.

LES OGSÅ: Nå må regjeringen raskt ta stafettpinnen videre | ordførere

Dette innebar i første omgang en nær fordobling av folketallet i bygda. Bane Nors videre hensikt var å kjøpe opp mest mulig av Hole, for å anlegge en drabantby til Oslo, hvor Bane Nor Eiendom skulle gi grunnlag for vekst i passasjertrafikken.

En følge av pandemien, som vi ikke ser noen slutt på, har systemet med hjemmekontor fått en slik utbredelse at kollektivtrafikken kjenner nedgangen på pulsen. Dette er en utvikling som snarere øker enn avtar. De elektroniske hjelpemidlene gjør det mindre nødvendig med fysisk tilstedeværelse på møter, konferanser, undervisning med videre. Tiden taler derfor ikke til noe hastverk med bygging.

Opprop fra 14 ordførere

I Ringerikes Blad i november 2021 har 14 ordførere «langs hele Bergensbanen» undertegnet et opprop om igangsetting av Ringeriksbanen i 2022. Det som kjennetegner dette Norges største landbaserte anlegg, er hemmelighold. I denne forbindelse kan det nevnes at ordførerne i Bergen og Oslo ikke har undertegnet.

De vet inderlig vel, at noen ny Oslotunnel ikke kommer på tale i løpet av mange 10 – år. De vet også at det ikke finnes noe press fra Oslo eller landet for øvrig om å bruke flere titalls milliarder kroner for å korte ned reisetiden for de 20 prosentene som i dag fullfører turen Bergen – Oslo.

Vår nye samferdselsminister Jon–Ivar Nygård (Ap) har ikke Ringeriksbanen på tapetet, noe underskriverne av oppropet nok har merket seg. Dette gjelder også for alle som har sett for seg store fortjenestemuligheter.

En fjerne tanke

Hvis Ringeriksbanen noen gang har vært en realistisk tanke, er den i dag fjernere enn noen gang siden NSB begynte å drodle med papirutkastene sine, som Jernbaneverket siden fulgte opp med ekstatisk begeistring, før Bane Nor avlivet prosjektet med selvskudd.

I Ringerikes Blad er det tidligere gjort kjent at ordførerne i Modum, Hole, Ringerike og Krødsherad har satset flere milliarder kroner for å sikre at de statlige investeringene kommer til sin fulle nytte.

Ettersom svært få kjente til dette statlige engasjement på lokalplanet, og hverken har hørt eller sett hva de lokale investeringene er brukt til, må vi anse pengene for tapt. Men kanskje var det bare monopolpenger?

Et ønske om økonomisk vekst

Drivkraften bak Ringeriksbanen er ønske om økonomisk vekst. Dette overskygger alle andre forhold til fremtiden.

For å gjøre seg ekstra store har de fire kommunene fått med seg Jevnaker kommune (som hører til Hadeland) på laget og kaller seg med det for Ringeriksregionen som har over 60.000 innbyggere.

Hvilken lykke! Og hva har man lært av klimamøtet i Glasgow nylig? Åpenbart ingenting, enda alle som vil vite, vet fasiten.