Gå til sidens hovedinnhold

Ringeriksbanen er et effektivt tiltak for å redusere mulighetene til å oppleve svaner på Ringerike | Marius von Glahn

Artikkelen er over 1 år gammel

Den mest kjente svanearten som også hekker på Ringerike er nok knoppsvanen, med sin svarte knopp og det oransje nebbet. Mange knoppsvaner er lite sky og besøker plasser hvor der er folk, som ved Garntangen i Hole eller ved Gladtvedt brygge i Hønefoss og mange andre plasser i regionen vår. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sangsvanen derimot er ingen hekkefugl i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA, men forekommer i store antall som overvintringsgjest.

Det kraftige sitrongule nebbet og de imposante trompetlignende lydytringene – som er grunnen til artens navn – skiller arten godt fra knoppsvane.

Det er ikke alltid så enkelt å få øye på nebbet når svanene for eksempel dykker hodet under vann for å få tak i spiselige vassplanter, eller når svanene snur ryggen til i frostrøyken.

Hvis du ser svaner beitende på et jorde på Steinssletta har du med størst sannsynlighet observert sangsvane.

Overvintringslokaliteter på Ringerike

Ved siden av Nordfjorden, Søndre Tyrifjorden og nedre deler av Storelva er det spesielt Ådalselva naturreservat mellom Hen og Hallingby som utmerker seg som overvintringslokalitet for sangsvaner.

Reservatet kan tiltrekke flere hundre individer hver vinter. Allerede sent i november i år ble det telt nesten 120 individer på bare en dag.

Årlige vinterfugltellinger i nedre del av Drammensvassdraget viser at det gjennomsnittlige antallet overvintrende sangsvaner i regionen vår har vært minkende gjennom flere tiår (Gjennomsnittlig: 733 individer i perioden 1990–1995. Gjennomsnittlig: 270 individer i perioden 2013-2015). Det betyr ikke at det står dårlig til med artens bestand internasjonalt.

Finlands nasjonalfugl

Internasjonal koordinerte midtvintertellinger i januar har vist at den totale bestanden av den fennoskandinavisk-nordvesteuropeiske stammen av sangsvane har mer enn doblet seg i perioden 1995 til 2015.

Nesten 140.000 sangsvaner kunne telles i januar 2015 – fordelt over områder som Danmark, Tyskland, Polen, Vest-Russland, Baltikum, Benelux, Sverige, etc. Sangsvaner utvider hekkeområdene sine – etter at arten har vært forfulgt fram til det tidlige 19-hundretallet.

I Finland var sangsvanen nesten utryddet på 1950-tallet. I dag er sangsvanen Finlands nasjonalfugl.

Status på Ringerike

På Ringerike vil antallet av både overvintrende sangsvaner (og knoppsvaner) mest sannsynlig fortsette å minke hvis trasévalget til Ringeriksbane og nye E16 blir implantert.

Fuglene følger gjerne topografiske linjer i landskapet (som elver, skogkanter, skråninger, etc.) når de forflytter seg. Så gjør også svanene (og mange andre fugler) når de følger Storelvas meandrerende svinger eller når de bruker korridoren ved Kroksund for å forflytte seg mellom Steinsfjorden og Storøysundet-Sælabonn naturreservat/Tyrifjorden.

Begge steder har forvaltningsmyndighetene planlagt å krysse med 2-sporet jernbanelinje og 4-felts motorvei.

Engelske studier av knoppsvane viser at kollisjoner med luftledninger utgjør en betydelig dødelighetsfaktor for svaner (ref.: «Collisions with overhead wires s a cause of mortality in Mute Swans Cygnus olor» av Perrins og Sears). Og luftledningene til Ringeriksbanen vil ikke være noe unntak. Egentlig er det ingen grunn til å referere til studier fra utlandet siden også på Ringerike har svaner beviselig dødt på grunn av den type kollisjon.

Useriøs arealforvaltning gjennom mange ledd

Vi lever i en tid der det er den nye normalen at regjeringen kan overkjøre nasjonal lovverk og internasjonale vernekonvensjoner ved f.eks. å flytte på grensen til Synneren naturreservat for å bygge motorvei og jernbane, samt å bygge ned våtmarksområder på Ringerike som har internasjonal vernestatus.

Mens Ola nordmann må betale store bøter hvis han legger ut en ny båtbrygge i Steinsfjorden eller om han setter opp et kamuflasjetelt til fotografering i et av verneområdene.

Men sangsvanen kan vi glede oss over – så lenge den synger. Med tanke på artens positive trend vil også framtidige generasjoner kunne oppleve trompetkonsertene til sangsvanen en tidlig morgen i frostrøyken. Men det er ingen fortjeneste av våre folkevalgte, fordi Ringeriksbanen er et effektivt tiltak for å redusere mulighetene til å oppleve svaner på Ringerike.

Kommentarer til denne saken