Gå til sidens hovedinnhold

Ringeriksbanen er en klimabløff | Kim Aastangen

Artikkelen er over 1 år gammel

Ringeriksbanen er slett ikke den beste løsningen for klimaet. Ringeriksbanen er en klimabløff, skriver Kim Aastangen i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Banevokter» Ivar Gunnar Lia leter forgjeves etter klima-argumenter for å ødelegge lokal natur i verdensklasse og bygge Ringeriksbanen – under overskriften «Flyskam og klimaangst hjelper Ringeriksbanen?».

Ringeriksbanen (inklusiv E16 Høgkastet – Hønefoss) vil imidlertid føre til massiv økning i utslippene av klimagasser.

Som jernbanevenn er jeg enig i at jernbanen har framtiden for seg. Men Ringeriksbanen er et unntak.

Desinformasjon

Lia titulerer seg som «banevokter». Men det er ukjent at han er kvalifisert til å bruke denne yrkestittelen. «Banevokteren» desinformerer også leserne om at Norge har flyseteavgift. Men det har vi ikke. Tomme flyseter flyr helt gratis.

Derimot har vi flypassasjeravgift. Fra 1. april ble den redusert med 11 prosent for reiser mellom Oslo og Bergen.

Flylyst

«Banevokterens» credo er at flyskam er en viktig årsak til at svenskene flyr mindre, og han funderer på om flyskammen kan ha spredt seg til Oslo og Bergen. La oss ta en titt på den siste luftfartsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå: I første kvartal økte antall passasjerer fra Gardermoen til Flesland med hele 5 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Her er det ingen flyskam å spore – bare økende flylyst.

Pilotstreik

«Banevokteren» synes å benekte at svenskene innførte en flypassasjeravgift fra 1. april i fjor. Den fører til 150.000 færre flypassasjerer årlig, ifølge den svenske, statlige Transportstyrelsen. Også SAS-pilotenes streik fra 26. april til 2. mai fortier «banevokteren». Streiken førte til 4000 avlyste flyginger som rammet 370.000 passasjerer. Mener «banevokteren» at SAS-pilotene har flyskam?

Ifølge Transportsyrelsens prognoser kommer svenskene til å fly 5 prosent mindre i år, men 17 prosent mer 2020–2025. «Banevokterens» bruk av svenske data er påfallende selektiv.

Bruttoutslipp

Utslippene knyttet til bygging av Ringeriksbanen, produksjonen av materialer – som stål, betong og asfalt – og drift og vedlikehold i 60 år blir 1.300.000 tonn karbondioksidekvivalenter, ifølge Banenors klimabudsjett.

Disse høye bruttoutslippene skyldes ikke minst byggingen av 26 kilometer med jernbanetunneler Jong–Sundvollen og nordvest for Sundvollen

Ringeriksbanen vil redusere antall flypassasjerer mellom Oslo og Bergen med 2 prosent. Dette betyr at utslippene reduseres med 140.000 tonn karbondioksidekvivalenter i løpet av 60 år. Når endringene i bruken av personbil, lastebil, tog og buss også inkluderes, blir reduksjonen 100.000 tonn karbondioksidekvivalenter.

Nettoutslippene blir følgelig på 1.200.000 tonn karbondioksidekvivalenter. Ergo blir Ringeriksbanen en klimamarodør. Disse nettoutslippene tilsvarer 360.000 ganger gjennomsnittlig årlig utslipp pr. person i Ringerike kommune.

Veigods

Den planlagte banen via Sundvollen skal ikke bygges for ordinær godstrafikk til tross for kapasitetsproblemene på banen Roa–Oslo. Veiprosjekter i Nasjonal transportplan 2018–2029 vil redusere kjøretiden Oslo–Bergen med 91 minutter. Dette svekker konkurranseevnen for gods på bane og fører til både økt lastebiltrafikk og økte klimagassutslipp.

Med en alternativ, ny dobbeltsporet bane til Oslo for både gods og personer kan hønefossingene reise med lyntog på like kort tid til Oslo som med Ringeriksbanen. Hvorfor går ikke «banevokteren» inn for en slik bane – med mangedoblet godskapasitet – om han virkelig vil redusere utslippene av klimagasser?

Ringeriksbanen er slett ikke den beste løsningen for klimaet. Ringeriksbanen er en klimabløff.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.