Gå til sidens hovedinnhold

Ringeriksbanen er død – leve veien!

Artikkelen er over 1 år gammel

– Hvem har tenkt og planlagt utviklingen i Hole og Ringerike uten Ringeriksbane, spør Eva Bekkelund-Eriksen i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stadig flere er kritiske eller skeptiske til kombinasjonen vei og bane fordi det vil føre til så store ødeleggelser og truer fjorder, våtmarker, unik natur, flora og fauna. Prisen blir for høy for både mennesker og miljø. 

Flere og flere tviler på at banen kommer på grunn av enorme kostnader. Et slikt pengesluk ville endt med nasjonal skandale og rystelse på Stortinget. Derfor blir spørsmålet om hvor veien skal ligge det aller viktigste. Våre lokale politikere settes på en ny prøve.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole

 

Ikke tillitvekkende

Skal vi tro på det ordføreren i Hole sier til innbyggere, blir banen for dyr å bygge. Han er ikke alene om å mene dette i det politiske miljøet, men utad fortsetter de å si «Halleluja» til både vei og bane og omfattende ødeleggelser i bygda.

Ordføreren vil ikke svare på konkrete spørsmål om sin befatning med vei og bane, hva som ble sagt hvor og når. Dette er ingen smart strategi. 

Det må for øvrig gjentas gang på gang: Vi lever i et demokrati og ikke i en hemmelig losje. Alle har rett til innsyn i hva den politiske ledelsen og det politiske miljøet foretar seg på vegne av innbyggerne. Derfor stilles det spørsmål, fra mange hold, om for eksempel rolleforståelse, møtereferater, fjordene våre, skoler, barns nærmiljø og eldre og syke.

Les også

Planen for Ringeriksbanen er forsinket igjen: Nå er Lars og Banevokterne bekymret

 

Hvem har en plan B?

De som har innsett at det ikke blir noen Ringeriksbane, roper nå på handling. De vil ha lokal næringsutvikling og flere arbeidsplasser. Politikere som hittil har tenkt og ment og sagt at banen vil være redningen for regionen må omstille seg.

Men først må de svare på et helt sentralt spørsmål: Hvem har tenkt og planlagt utviklingen i Hole og Ringerike uten Ringeriksbane? Det er totalt uansvarlig å ikke ha en plan B. Ringerike ser ut til å tenke fremtid uten bane. Hva med Hole?

LES OGSÅ: Hole uten fordeler av bane og ny E16 | Bjørn Leifsen  

Hår, pizza og bilverksted

Merkevaren Hole burde vært lansert for lenge siden. Blant annet som destinasjon for øko-turisme. Mange småsteder er flinke til å markedsføre det som er unikt hos dem selv. Hvorfor har ikke vi klart det samme? 

Mens Hønefoss har frisørsalongene, har Hole pizza og bilverksteder. Vi har mye mer å by på. Det er tragisk at kommunen ikke har tenkt langsiktig og strategisk, og markedsført for eksempel mat, drikke, kunst og kultur. Helgelandsmoen kunne vært senter for nettopp dette, dersom den politiske ledelsen, det politiske miljøet og administrasjonen hadde hatt visjoner og ambisjoner.

Et slikt senter kunne spilt på lag med produsenter, skoler, høyskoler og universitet. Hvorfor spiller ikke kommunen mer på lag med for eksempel Thomas Klevjer?

Hvorfor har man ikke gjort Hole attraktiv for fremtidsrettet grønn næring? Den politiske ledelsen har sett seg blind på vekst og glemt det aller vesentligste: Det nytter ikke hvor enn mange vi blir hvis vi ikke klarer å bruke og utnytte de lokale ressursene til vår egen fordel.

Les også

Gladmelding til pendlere: Snart kan du kjøre på firefelts vei til E18

 

Må skåne eldre og nærmiljø

En trygg og god vei er viktig og nødvendig. Den planlagte traseen vil få store konsekvenser for mennesker og miljø. Når toget er gått for banen, åpnes det nye muligheter for å skåne både mennesker og natur. 

Hvem i det lokale politiske miljøet har stilt seg positiv til at veitraseen legges så tett opp til vårt flotte sykehjem, og som igjen betyr at syke og gamle må tvangsflyttes? 

Hvem av våre lokale politikere har gått med på at veien legges gjennom skogene våre og internasjonalt anerkjente våtmarker? Og hvem i vårt eget politiske miljø har applaudert at Hole deles i to, som om bygda vår er et kakestykke?

Traseen må vurderes på nytt. Flere steder kan eksisterende vei utbedres uten at det går utover noen. Andre steder kan den legges i tunnel. Denne kampen må den politiske ledelsen og det politiske miljøet ta. Hole må være en vinner.

Les også

Ringeriksbanen ga prishopp på boligmarkedet

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.