Gå til sidens hovedinnhold

Ringeriksbanen = Bergensbanens forkortelse | Olav Relling

– I mine Venstre-øyne vil det være av avgjørende betydning at Ringeriksbanen blir lagt mest mulig i tunnel gjennom Hole kommune, skriver Olav Relling.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringeriksbanen er et påkrevet samferdselsprosjekt for en bedre og moderne jernbaneforbindelse mellom Hønefoss og Oslo.

LES OGSÅ: Regjeringen: – Her og nå rydder vi all tvil til side. Ringeriksbanen kommer

Det vil være av stor og fundamental betydning for bosetting, næringsutvikling, arbeidsplasser og reiselivsvirksomhet (turisme) i Hallingdalskommunene, Krødsherad, Hole og Ringerike kommuner.

Vil avlaste hovedstaden

Ringeriksbanen vil også avlaste hovedstadsregionen for et negativt arealpress.

Ringerike Venstre har, sammen med Venstre-lagene i Hallingdal, lenge vært pådrivere overfor Venstre sentralt, omkring et uttalt behov for en fjerde intercityarm vestover fra Oslo.

LES OGSÅ: Kritisk til regjeringens Ringeriksbane-stunt: – Uakseptabelt med utsettelse

Stortinget har som kjent vedtatt bygging av intercityarmer nordover (Lillehammer), sydover (Skien) og sørøstover (Halden).

Det er derfor høyst betimelig med en ny jernbaneforbindelse vestover fra hovedstaden mot Hønefoss. Hordaland Venstre er også opptatt av en bedre forbindelse vestover mot Bergen.

Dobbeltspor

Det er blant annet hensiktsmessig og nødvendig med et fremtidig dobbeltspor mellom Voss og Bergen. I tillegg er det behov for flere krysningsspor på Bergensbanen.

Det er i mine Venstre-øyne avgjørende at Ringeriksbanen blir lagt mest mulig i tunnel gjennom Hole kommune ut fra jordvernhensyn. Dette er viktig for å skåne matjord og kulturlandskap så langt råd er.

En fremtidig bygging av Ringeriksbanen og forbedring (dobbeltspor) i vest, vil på sikt redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med nærmere to timer.

Det vil derfor bli et fullgodt transportalternativ til flytrafikk mellom landets to største byer.

Kommentarer til denne saken