Den planlagte Ringeriksbanen via Sandvika under Krokskogen og gjennom Hole til Hønefoss skal kun ha persontrafikk. Begrunnelsene er mange, og avgjørende.

Godstrafikk til og fra Hønefoss på jernbane skal fortsatt skje på Gjøvikbanen.

Nyetableringer skjer på Eggemoen og Hvervenmoen uten Ringeriksbane. Næringslivets transportbehov til og fra Oslo-regionen og utlandet er, og vil fortsatt være, helt avhengig av E16 og Bergensbanen via Roa og Gjøvikbanen. På sikt flytransport på Eggemoen.

En Ringeriksbane er intercityfantasi uten trafikkgrunnlag. Og utilstrekkelig reisetidsforkortelse Oslo – Bergen. Høyhastighetstog fra Sandvika gjennom Hole til Hønefoss. Og hva videre?

Bergensbanen (åpnet 1909) kostet i sin tid et halvt statsbudsjett. Hva vil ombygging fra dagens kurvaturer til høyhastighetstraseer gjennom Hallingdal og vestover koste? 500 milliarder kroner? Det dobbelte av kalkulert kostnad for en lyntogtrasé mellom Oslo og Stavanger/Bergen over Haukeli.

Torgeir Haave Bentsen

 

Naturopplevelse

Bergensbanen er en enestående naturopplevelse, og burde inspirere næringslivet i Ringerike til å etablere Hønefoss stasjon som tur/retur-sted for reiseopplevelser. «Norge i et nøtteskall» er for lengst en attraktiv rundreise via Myrdal og Flåm, Nærøyfjorden og Stalheimskleivene til Voss. Hvorfor la bergenserne forlenge rundreisen, hvorfor ikke tilby fristelser i returreise til Ringeriksdistriktet!

Glem Ringeriksbanen – turisttrafikk til Vestlandet kommer til Hønefoss og Bergensbanen mer direkte fra Gardermoen enn via Oslo og en Ringeriksbane.

En tunnelreise på 23 km Sandvika-Hole og beskuelse av omfattende landskapsødeleggelser fram til Hønefoss stasjon, vil neppe friste.

Skadevirkninger

Utfordring: en Ringeriksbane krever ny Oslotunnel – bygges kanskje i 2030-årene? (Solvik-Olsen-uttalelse i 2017: ny Oslotunnel tidligst i 2032). Kommer likevel en Ringeriksbane om 10–15 år, med intercitytilbud, kan banen bety innflytting og ny bosetting. Men samtidig vil utpendling forsterkes og følgelig svekkes rekrutteringsgrunnlaget for lokalt næringsliv.

Oppfordring: banevokterne i Ringerike burde stikke fingrene i jorden, innse skadevirkningene som landskapsarkitekt (!) Klokkersveens Fellesprosjekt vil medføre, og i stedet satse krefter og engasjement på styrket jernbanetilbud via eksisterende Randsfjordbane og Bergensbane.

Ringeriksbanen er helt i det blå; hvorfor ikke heller kjempe for å gjenskape lokal persontrafikk på jernbane via Hadeland og Hokksund/Vikersund?