Ringeriking må i fengsel etter råkjøring

Politiet foretok lasermåling da ringerikingen råkjørte i Modum.