En mann fra Ringerike er dømt for grovt bedrageri, etter at han ikke opplyste til Nav om 1.560 timer han hadde jobbet. Ifølge siktelsen opplyste han på meldekortene at han ikke hadde jobbet i det hele tatt.

Han erkjente straffskyld for grovt bedrageri da han møtte i retten nylig.

10 måneder

«Det er skjerpende at bedrageriet foregikk flere ganger, etter et fast og gjentakende mønster», står det i dommen.

Bedrageriet pågikk over et tidsrom på cirka 10 måneder. Han fikk 269.559 kroner han ikke skulle hatt.

Det understrekes i dommen at trygdebedrageri i Norge er et alvorlig samfunnsproblem. Og at Høyesterett i flere avgjørelser har understreket at allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende med særlig tyngde i saker om trygdemisbruk.

LES OGSÅ: Hønefoss-mann lurte bedrifter og privatpersoner for 4,6 millioner

Fengselsstraff

Det siteres fra Høyesterett:

«For mange vil sperrene mot å begå denne form for kriminalitet være lav, siden det er fellesskapet og ikke enkeltpersoner som er offer for forbrytelsen. Det er derfor av grunnleggende betydning at denne type overtredelser møtes med en følbar reaksjon (...)».

Mannen fikk noe strafferabatt for tilståelsen sin, og straffen ble fengsel i 90 dager.

LES OGSÅ: Fikk dagpenger mens hun hadde full jobb: Hønefoss-kvinne dømt for Nav-bedrageri