Tross politisk makt kamp, Ringerikes første kvinnelige ordfører burde vært feiret med brask og bram, det burde vært kake, det burde vært høytidelig overrekkelse av ordførerkjede, og det burde vært den nye ordføreren i Ringerike kommune som overtok ledelsen av kommunestyremøte den 10. oktober stolt og klar for innsats.

I stede ble det presisert i starten av møtet at varaordfører i perioden som var, skulle lede møte hele dagen, selv etter valget av ordfører. Den nye ordføreren var knapp og henvendte seg til næringslivet i sin første tale til innbyggerne i Ringerike kommune.

Dagen etter ble det publisert et bilde av den nye ordføreren i Ringerikes Blad sittende alene i et mørkt rom med ordførerkjede på. Det som burde vært en formell overrekkelse av ordførerkjede minnet mer om utveksling av et kjede på et mørkt rom.

Når Arbeiderpartiet går sammen med Høyre nok en gang, tar med seg Frp og KrF for å sikre seg posisjoner og ordførerplassen i Ringerike kommune, da er det ikke de politiske sakene som er viktigst. Det er tydelig at politikerne i de respektive partiene fører velgerne bak lyset for å klamre seg til makten, alt for ikke å tape ansikt.

Med hendelsene i det aller første kommunestyret jeg har deltatt på, håper jeg virkelig at Ringerike kommunes nye ordfører ikke lar det første kommunestyre eller den manglende interessen for samtale med Senterpartiet, sette presedens for de kommende fire årene.