Ringerikes Blad svarer:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Takk til Jens E. Fjeld og Nordsia Vel for et engasjert innlegg om utviklingen av Nordsida i Hønefoss, og spørsmål til undertegnede.

Fjeld bygger innlegget på en framstilling om at «Blaker forsøker å gi et inntrykk av at det eksisterer en fundamentalistisk holdning mot utvikling av Nordsia.» Hadde det vært fakta, er det grunn til å forstå reaksjonen. Jeg finner derfor grunn til å referere fra lederartikkelen, for her skrives faktisk det motsatte av hva Fjeld leser:

«Heldigvis er det et bredt engasjement for utvikling nå, og det er lite som tyder på at det er en fundamentalistisk byggestopp-holdning. Dermed ligger mulighetene i å kanalisere engasjementet i et samarbeid for å gi Nordsiden et nødvendig løft.» Vi kunne kanskje brukt ordet «ingenting» i stedet for «lite», men da er vi over i avdeling for polemikk.

Lederartikkelens ambisjon er ikke å mene noe om planenes innhold i denne omgang, men å gi et råd til aktørene om å bruke engasjementet konstruktivt i et tettere samarbeid: «Gjennom et tett samarbeid mellom grunneiere, utviklere og næringsdrivende vil det være mulig å få fram brede og gode løsninger som henger sammen. Slik saken framstår nå tyder det på at en del her foreløpig er ugjort.»

Ja, på lederplass er Ringerikes Blad for utvikling, men ikke blindt. Derfor tror også vi på fakta, historie, samarbeid og godt håndverk.

Bjørn Harald Blaker, ansvarlig redaktør/daglig leder i Ringerikes Blad