Ringerikes Blad har delt ut penger – se lista over hvem som får midler!

30 søknader om midler fra Ringerikes Blad er nå behandlet. Torsdag 30. april får søkerne beskjed om resultatet.