Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Ringerikes Blad ut 500.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Dette er en stor glede å få være med på. Ingen klarer å få så mye ut av så lite som frivilligheten. Vi håper denne ordningen bidrar positivt til å skape aktivitet som er med på å skape enda bedre lokalsamfunn. Det er rett i kjernen av oppdraget vårt, og det er godt å kunne bidra litt tilbake. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Sissel Skjervum Bjerkehagen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

Tredje gang

Dette blir tredje året på rad Ringerikes Blad inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Bjerkehagen regner med at det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av pandemien og alt den medfører. Nå merker vi at aktiviteten tar seg opp igjen, og da håper vi rett og slett at dette kommer godt med i aktivitet for barn og unge, sier hun.

2022 er også frivillighetens år. Gjennom hele året skal frivilligheten feires.

– Frivillighet omtales som Norges største lagarbeid. Det er virkelig verdt å feire, og dette kan ses på som ett av våre bidrag i denne sammenhengen, sier Skjervum Bjerkehagen.

Totalt 25 millioner

Pengestøtten fra Ringerikes Blad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Lokal jury

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Dette er medlemmene i juryen: Elisabeth Linnerud Boym (byvert, Bylab), Ole Martin Solberg og Sissel Skjervum Bjerkehagen (begge Ringerikes Blad). Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

Disse fikk støtte i 2021:

Søkerorganisasjon Tildelt beløp Øremerket tiltak
HAUGSBYGD IF ADRENALIN 50 000 lys i barnebakken
HERADSBYGDA IL 48 000 innkjøp av ny sporslådd
HØNEFOSS BALLKLUBB 40 000 innkjøp av vester, baller, minibane
STIFTELSEN RANDSFJORDFESTIVALEN 35 000 delfinansiering av servicebygg
IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN 35 000 delfinansiering av ny skistue
IDRETTSFORENINGEN TYRISTUBBEN 25 000 oppgradering av belysning på skøytebanen samt varme i varmebrakke
JEVNAKER KLATREKLUBB 25 000 innkjøp av klatreutstyr til utlån samt utvidelse av klatretak
RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB 25 000 innkjøp av tidtakersystem og resultattavle
SOKNA SPEIDERGRUPPE 19 500 innkjøp av bord og krakker
VANG SKOLES MUSIKKORPS 15 750 leie av lyd og lysutstyr til konsert, kjøp av noter og midler til servering på seminarhelga
EIKLI SKOLEKORPS 15 750 rekrutteringstiltak
IDRETTSLAGET HOLEVÆRINGEN 15 000 spormaler til de største bakkene i Ringkollen
STIFTELSEN POSITIV OPPVEKST 15 000 innkjøp av PlayStation 5
ÅDAL SKYTTERLAG 11 000 standplassmatte
HØNEFOSS BASKETBALLKLUBB 10 000 gratis aktivitetstilbud for barn og unge
HØNSAND OG OMEGNS VEL 10 000 rydding av sentralt strandområde i Hønefoss
RINGERIKE JUDOKLUBB 5 000 innkjøp av matter, oppgradering av lokaler