Gå til sidens hovedinnhold

Ringerikes Blad deler ut 400.000 kroner: – Nå håper vi på mange søknader

Nå gjør vi det igjen! Ringerikes Blad skal dele ut 400.000 kroner til gode lokale tilbud. Nå håper vi på mange søknader.

Lokale lag og foreninger inviteres også i år til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Ringerikes Blad ut 700.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Dette er en hyggelig del av det å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Lokal kultur og identitet er viktig, og vi håper dette kan være en av flere positive tiltak som er med på å utløse gode krefter i lokalsamfunnet vårt, sier ansvarlig redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen.

Søknadsfristen var 4. mai, men er nå forlenget til 5.mai klokken 20 på grunn av tekniske problemer med søknadsportalen. Disse feilene er nå rettet opp (se søknadslenke nederst i saken).

I 2020 ble det også delt ut penger til en rekke lokale tiltak.

– Mye måtte endres på grunn av korona, men mange har fått til mye likevel. Vi håper dette kan være et lite bidrag inn i frivilligheten som er de aller beste til å få mye ut av lite. Det kan kanskje supplere noen vaffelinntekter, sier Skjervum Bjerkehagen.

Deler ut 25 millioner kroner

Pengestøtten fra Ringerikes Blad inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.».

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår egen avis, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Kommentarer til denne saken