Haakensen svarer her på leserinnlegget Hvorfor forties sannheten om Hvervenmoen? av Bjørn Leifsen:

I innlegget hevdes det at AKA motarbeider Coop sine planer om etablering på Hvervenkastet. Dette er en påstand AKA ikke kjenner seg igjen i. AKA har kun vært klare på at vi ikke kan se en saklig begrunnelse på hvorfor det skal være en forskjell mellom tillatt etablering av dagligvare på Hvervenkastet og Hvervenmoen.

Området på Hvervenmoen er regulert gjennom reguleringsplan vedtatt i 2014. Før dette var planen til grundig behandling, også politisk. Påstanden om at AKA har brutt reguleringsbestemmelsene i denne planen, medfører ikke riktighet.

Paal Haakensen

Daglig leder i AKA

 

Ryddig og god dialog

AKA har ved enhver etablering forholdt seg til rammene i planen, dette har også medført at vi har valgt å takke nei til enkelte aktører som har ønsket etablering på Hvervenmoen.

Dialogen med Ringerike kommune oppfattes fra AKA sin side som ryddig og god. Før hver etablering er det sendt redegjørelse for virksomhetene til Ringerike kommune. Dette slik at Ringerike kommune skal kunne kontrollere at etableringen er innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan.

LES OGSÅ: Hvorfor forties sannheten om Hvervenmoen?

At de aktørene som driver plasskrevende handel også har sjokolade m.m. i sitt sortiment er ikke noe AKA styrer, men en utvikling som har kommet innenfor disse handelstypene generelt.

Som uttalt i artikkel i Ringerikes Blad torsdag 6. desember, er ikke etablering i sentrum et alternativ for disse butikkene. Etablering på Hvervenmoen gir med det Ringerike en mulighet for at disse aktørene velger å etablere seg i regionen, noe som også tiltrekker tilreisende til regionen for å handle og som igjen vil kunne være positivt for Hønefoss som handelssentrum totalt sett.

 

– Behov for å sverte

AKA tar generelt avstand fra den konflikten Fossen Utvikling AS antyder når det gjelder forholdet mellom etablering av dagligvareforretning på Hvervenkastet og utvikling av Hvervenmoen, samt utvikling av Hønefoss sentrum og utvikling av Hvervenmoen.

Vi synes videre det er synd at Fossen Utvikling AS i sitt leserinnlegg, slik vi opplever det, ser behov for å sverte Hvervenmoen som utviklingsområde. AKA er av den oppfatning at utvikling av Hvervenmoen er med på å løfte utviklingen av Hønefoss.

Som Fossen Utvikling AS selv påpeker i sin planbeskrivelse, så er boligområder i tillegg til «et stort antall arbeidsplasser» med på å danne kundegrunnlaget og forsvare en etablering av den dagligvarevirksomhet Fossen Utvikling AS ønsker etablert på Hvervenkastet.

AKA heier på vekst i Ringeriksregionen, på Ringerike kommunes arbeid og på de aktørene/virksomhetene som ønsker å bidra til utvikling og vekst.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil avlaste kaoset på Eikli | Reidar Sollie