Hvorfor privatisere tilbud til utviklingshemmede? | Fagforbundet Ringerike

– Fagforbundet Ringerike og våre medlemmer på Aurora er sterkt imot en virksomhetsoverdragelse, vi krever at offentlige tjenester skal være under politisk styring og kontroll, skriver Bente Anita Bråthen i dette leserinnlegget.

– Fagforbundet Ringerike og våre medlemmer på Aurora er sterkt imot en virksomhetsoverdragelse, vi krever at offentlige tjenester skal være under politisk styring og kontroll, skriver Bente Anita Bråthen i dette leserinnlegget. Foto:

Av

– Kan vi stole på at Menova AS, som har krav til inntjening, vil kunne tilby den samme trygghet og et like godt tilbud til disse innbyggere som Aurora gir i dag? spør Fagforbundet Ringerike i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerVil virkelig politikerne i Ringerike kommune privatisere aktivitets- og arbeidstilbudet til utviklingshemmede i vår kommune?

Menova AS har sendt en henvendelse til Ringerike kommune der de ønsker at man ser på ulike måter å samarbeide på. Slik vi leser det, er det virksomhetsoverdragelse av arbeidstilbudet til kommunens utviklingshemmede Menova AS helst ønsker.

Sterkt imot

Fagforbundet Ringerike og våre medlemmer på Aurora er sterkt imot en virksomhetsoverdragelse, vi krever at offentlige tjenester skal være under politisk styring og kontroll.

Aurora har i dag ca. 60 funksjonshemmede og 21 ansatte. De funksjonshemmede trenger tilrettelagt arbeid og tett oppfølging. En del av disse funksjonshemmede er blant de svakeste og mest sårbare innbyggere Ringerike har. Våre medlemmer har god og lang kompetanse på å tilrettelegge arbeid og aktivitet for denne gruppen.

Fagforbundet Ringerike

Bente Anita Bråthen, leder

På vegne av styret i Fagforbundet Ringerike

Like godt tilbud?

Kan vi stole på at Menova AS, som har krav til inntjening, vil kunne tilby den samme trygghet og et like godt tilbud til disse innbyggere som Aurora gir i dag?

Vi stiller oss undrende til at Menova A/S nå ønsker å overta de brukerne de tidligere ikke fant arbeidstilbud til, og som Aurora nå ivaretar.

Fagforbundet Ringerike kjenner ikke til at det har vært noen befaringer av hverken politikere eller administrasjon for å se på arbeidshverdagen til de som jobber på Aurora i denne prosessen. Er alle konsekvenser ved en eventuell virksomhetsoverdragelse sett grundig nok på?

Dårligere betingelser

Føler politikerne seg sikre på at denne gruppen funksjonshemmede og de ansatte vil bli ivaretatt på best mulig måte? Det gjør IKKE Fagforbundet Ringerike.

I tillegg er Fagforbundet Ringerike sterkt imot at våre medlemmer mot sin vilje, kan bli tvunget til å skifte arbeidsgiver, miste sin lange arbeidsansiennitet og få en dårligere pensjonsordning.

Artikkeltags