I sommer var undertegnede en uke i Nederland. Før en sykkeltur ble flaskene fylt med vann fra springen. Ved første behov for drikke, etter et par mil, ble det klart at denne turen måtte gå uten noen form for drikke.

Vannet smakte død og fordervelse - kanskje hadde det reagert med plasten i drikkeflasken.

I slike øyeblikk lengter man hjem til vannet fra Kilemoen. Der er nemlig litt luft det eneste som tilsettes vannet.

Grunnvannet er

det samme som strømmer ut i Kaldbekk ved Begnamoen.

–Vi har klor i beredskap, men det tror jeg ikke er brukt siden åpningen i 1987, sier Magne Lohre i Ringerike kommune.

100 liter i sekundet

Før åpningen, derimot, ble vannet kloret. Da var det vann fra Begna som gikk ut til abonnentene. Mange vil huske den 100 meter lange køen ved Kaldbekk en sommer kvaliteten var ekstra ille. Da var drikkevannet på Ringerike stoff for Dagsrevyen.

Det kunne det kanskje vært nå også, men denne gangen fordi det er så rent.

Filtrering gjennom sand, grus og jord fjerner alt som ikke hører hjemme i rent vann. Det er knapt nok funnet bakterier i det hele tatt.

– Vannet siger inn fra overflaten på Kilemoen, fra åsen, og fra elva. Vi henter ut 100 liter i sekundet fra pumpeanlegget i dødisgropa på Kilemoen, forteller Jostein Nybråten.

Lufter vannet

Filtreringen i grunnen gjør det meste av rensejobben. Den eneste prosessen som skjer i dagens vannverk er lufting av vannet. Den skjer på enkelt vis, ved at vannet pøses ut fra rør, ned i et basseng.

I 2018 skal nytt, oppgradert vannverk stå klart.

Da blir det også UV-stråling, som tar knekken på eventuelle bakterier som forviller seg ned i drikkevannet. Og problemet med mangan skal løses en gang for alle.

– Vannet skal gå gjennom et filtreringsanlegg, hvor vi tilsetter oson. Det skaper en reaksjon, slik at manganet felles ut, sier Nybråten.

Tredobling

Utbyggingen vil føre til en tredobling av bygningsmassen på stedet. Men det hele legges inn i landskapet på en skånsom måte, og turstiene blir ikke berørt.

– Med dette forbereder vi oss på veksten som kommer. Vi vil dekke behovet for vann uten problemer i fremtiden, sier Lohre og Nybråten.

Det er nemlig store vannmengder som finnes nedover i sanden ved Kilemoen. Grunnvannsreservoaret går slett ikke tomt med det første.

– Vi har lov til å ta ut 300 liter i sekundet, forteller Lohre og Nybråten.

Tre måneder

Vannet som kommer ovenfra eller fra elva, bruker omtrent tre måneder på å komme inn til vannreservoarene. Underveis blir det grundig filtrert på naturlig vis.

– Grunnen har en fantastisk filtreringsevne. Det er ikke mange meterne som skal til, understreker Lohre og Nybråten.

– I dag er det 22.000-23.000 husstander som får vann herfra. Med det nye vannverket, får Ringerike et moderne anlegg som vil levere godt og sikkert drikkevann også i fremtiden, sier Jostein Nybråten.

Ferdig i februar 2018

Når vannverket står ferdig utbygget i 2018, vil det være et av landets største grunnvannsanlegg.

– Februar 2018 er sluttdato for prosjektet, sier Jostein Nybråten i Ringerike kommune.

Byggestart på Kilemoen er i oktober i år. Så langt er det gjort en god del graving på stedet, blant annet med en forbelastningstest. Nå graves byggegropa ut.

Her er den videre progresjonen for utbyggingen av vannverket:

• Levering av filtertanker: Januar 2017

• Montering av basseng: April 2017

• Prosessanlegg: Mai 2017

• Ferdig bygg: Oktober 2017

• Alle enterprisekontrakter fullført: Desember 2017

• Prøvedrift: Desember 2017-januar 2018

• Åpning: Februar 2018

– De få som har vært uheldige, og fått svart vann med mangan, vil ikke oppleve det mer når det nye vannverket er i drift, forsikrer Magne Lohre og Jostein Nybråten.