En av Rødts fanesaker har i mange år vært at velferd og omsorg skal være et offentlig fellesskapsprosjekt. De borgerlige på sin side har fremmet sitt ideologiske prosjekt om at helsetjenester, som det meste annet, skal være i privat regi. Med utbytte til investorer og med profitt som hovedfokus.

I Ringerike har vi heldigvis ingen private sykehjem. Ennå. Det vi derimot har er en altfor lav kapasitet på kommunale sykehjemsplasser, slik at kommunen til tider har leid kapasitet hos private.

Det ser det ikke ut til å bli noen forandring på, for ifølge prognosene for befolkningsvekst i Ringerike vil det i 2028 være en økning på 660 mennesker over 80 år. Det betyr et økt behov på minst 165 nye sykehjemsplasser.

Det ser det ikke ut til at de andre partiene har så lyst til å snakke om. Ikke så rart kanskje, siden det blir langt lettere å innføre private sykehjem om bare behovet blir stort nok når kommunen ikke har opprettet nok kommunale plasser.

Om vi skal ha flere plasser må det mer penger til i budsjettene. Det har Rødt foreslått hvert eneste år i våre alternative budsjetter, uten at Ap, H, V eller KrF har støttet det. Utviklingen med for dårlig sykehjemsdekning er med andre ord en villet utvikling fra posisjonspartiene.

Det vil ikke hjelpe at de allerede trange budsjettene blir gjenstand for privatisering, der penger skal tas ut av driften til privat fortjeneste framfor å brukes til innbyggernes beste. Det blir ikke flere sykehjemsplasser av å gjøre dem private.

Rødt har hvert år i budsjettet foreslått flere sykehjemsplasser og økt grunnbemanning i både skoler, barnehager og sykehjem. Sentrumskameratene har enten holdt antall plasser og bemanning på det samme, eller redusert den. Det går ikke lenger, og det blir tydeligere og tydeligere at Rødt trengs som et sterkt profittfritt alternativ i kommunestyret.