Mannen erkjente skyld da straffesaken ble behandlet i Ringerike tingrett.

Forholdet ble avdekket etter at tiltalte sendte overgrepsbilder til en mann han hadde truffet på et nettsted. Mannen som mottok bildene varslet politiet, som ransaket tiltaltes bolig.

Mange timer med video

Der ble det funnet både bilder og videoer som politiet karakteriserer som fremstilling av seksuelle overgrep mot barn og fremstilling som seksualiserer barn. I tillegg til at det ble funnet 303 bilder, fant politiet 78 videoer med en spilletid på til sammen 14 timer og 28 minutter.

"Etter rettens syn må i alle fall den totale mengde video, over 14 timer, sies å være betydelig og det er snakk om til dels grove skildringer", står det i dommen fra Ringerike tingrett.

Tiltalte forklarte i retten at han hadde lastet ned barnepornografi fra nettet fra 2002 til 2013, og slettet det igjen. I politiavhør sa han at det kunne dreie seg om 100.000 bilder, mens han i retten anslo at han hadde lastet ned 1.000 bilder.

Da aktor i saken konfronterte ham med tallet han hadde oppgitt i avhør, ble han usikker på hvor mange det kunne dreie seg om.

Delvis betinget straff

Politiet har ikke funnet bevis for at Hønefoss-mannen var en del av et nettverk.

Ringerike tingrett dømte mannen til fengsel i åtte måneder, hvorav fire måneder gjøres betinget. Årsaken til at halve straffen gjøres betinget, er den lange saksbehandlingstiden.

Saken ble avdekket i juli 2013, men ble liggende hos Kripos i en lang periode på grunn av en misforståelse, ifølge dommen. Saken ble først sendt til beramming i tingretten i april i år.

Mannen ble også dømt til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger. Retten bestemte også at harddisker, minnepenner, datamaskiner og VHS-filmer med barnepornografi på, inndras.