Allerede nå merker Ringerike sykehus positive virkninger av Vestre Vikens ja til gaven på 20 millioner kroner til operasjonsrobot. Det ryktes at dyktige kirurger nå sjekker muligheten for å bli ansatt her hos oss.

Ikke B-stempel

Jeg skrev om denne saken i oktober i fjor. Da var det usikkert om Vestre Viken og Helse Sør Øst i det hele tatt ville ta imot milliongaven. Det kirurgiske fagmiljøet ved Ringerike sykehus fryktet at uten moderne operasjonsteknologi ville unge, moderne kirurger ikke søke seg hit. På sikt ville det bety at Ringerike sykehus kunne få et B-stempel på seg.

Men slik blir det heldigvis ikke. Den 2. september kunne sykehusdirektør May Janne Botha Pedersen juble i Ringerikes Blad:

– Dette er fantastisk. Vi er i gledesrus. Nå har styret i Vestre Viken fattet vedtak om at vi kan ta imot gaven på 20 millioner kroner, og med det kan vi kjøpe inn en operasjonsrobot.

Glade givere

Det var Hønefoss-mannen Øivin Fjeldstad som satte i gang kronerulling til gaven. Han ble operert på Ringerike sykehus, og fikk høre at legene ønsket seg en operasjonsrobot. Fjeldstad er styreleder for EWS stiftelse.

Han tok kontakt med Kjell Baug i Sparebankstiftelsen Ringerike og Bjørn Haugen Morstad i Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal. De har gitt henholdsvis ti millioner kroner og to millioner, og EWS åtte millioner. Pengene overføres nå til Ringerike sykehus venneforening, som gir pengene videre til sykehuset slik at operasjonsroboten kan kjøpes inn.

Dette er fremtiden

Dette er gode nyheter for alle pasienter i Vestre Viken. Operasjonsroboten gir en mulighet for mer presise og nøyaktige operasjoner, og letter jobben for kirurgen.

– Det er dette som er den nye utviklingen innen kirurgien, sa sykehusdirektør Botha Pedersen til Ringerikes Blad. Det er også veldig bra for alle ansatte, og jeg tror dette vil gjøre det mer attraktivt å jobbe på Ringerike sykehus i framtida.

Den effekten er allerede på gang.