Gå til sidens hovedinnhold

Ringerike skulle vært en motor for næringsutvikling | Runar Johansen (H)

Artikkelen er over 2 år gammel

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her skulle det være lett å skape nye arbeidsplasser, produkter og næringer, en kommune som er lett å samarbeide med.
Så ser vi på kommune-NM som er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, utført i regi av NHO.

LES MER: Ringerike og Hole faller på kåring – Vi bør være minst topp 50

Rapporten ser på temaområdene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
Ringerike er på sisteplass med 106 plass blant de kommuner rundt oss med over 20 000 innbyggere som vi konkurrerer med om næringsetableringer og arbeidsplasser. Drammen (51), Kongsberg (12), Lier (3), Oslo (1), Bærum (3), Asker (11), Ullensaker (7), Nannestad (37).

Vi er ikke gode nok og må bli bedre. I Ringerike har vi mange solide bedrifter. Noen av dem er helt i verdenstoppen i sin bransje. Mange er familiebedrifter bygget opp gjennom generasjoner. Vi har mange gründere med et brennende ønske om å skape helt nye næringer og utvikle nye produkter. Et godt utgangspunkt for vekst og nye arbeidsplasser.Kommunene og næringslivet er gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene må ha en egnet tomt til lokalene sine, de trenger tilgang på kompetent arbeidskraft og de er avhengige av rask og enkel saksbehandling. I tillegg trenger bedriftene et marked for varene og tjenestene sine og tilgang på veier og jernbane for å få transportert varer og tjenester til og fra markedet.

Kommunene på sin side trenger arbeidsplasser til innbyggerne og skatteinntekter til å finansiere skoler, barnehager, kulturtilbud og eldreomsorg. Jo enklere det er å drive bedrift, jo mer kan bedriftene gi tilbake til kommunen.

Den beste måten å gjøre kommunen til et sted folk har lyst til å bli boende i, er at det finnes nok arbeidsplasser, slik at folk har en jobb å gå til. Da må det også være lett å skape arbeidsplasser i kommunen. Vårt mål er å gjøre det enda enklere å skape arbeidsplasser i Ringerike. Det er mye vi som lokalpolitikere kan gjøre for at enda flere i kommunen skal tørre å satse, lage sin egen arbeidsplass, og over tid ansette flere.

Høyre har noen konkrete forslag for hvordan vi som kommune kan bli bedre.
• Samarbeid, samarbeid, samarbeid
• Ny kommunal næringsplan med klar strategi og målsettinger basert på den regionale næringsplanen.
• God tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger.
• Konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter.
• Bruke innovative kommunale anskaffelser for å velge smarte løsninger for kommunen og styrke konkurranseevnen for lokalt næringsliv.
• Stabile lokale rammebetingelser og forutsigbarhet i plan- og byggesaker.
• Styrke landbruk og skogbruksnæringen for bedre utnyttelse av lokalprodusert mat og skogsindustri.
• Skape attraktive kultur og fritidstilbud for innbyggere og økt satsing på reiselivsnæringen.
• Utvikle næring innenfor miljøfeltet og velge grønne innovative kommunale anskaffelser.
• Legge til godt til rette for fagutdanning og lærlingplasser.
• Bidra til å utvikle studiestedet Hønefoss for Universitetet Sør-Øst-Norge.
• Støtte de som har gode ideer og vil utvikle sin egen arbeidsplass.

Kanskje på tide med mer Høyre-politikk og ikke mindre.
 

Kommentarer til denne saken