Det er blitt vedtatt av kommunestyret i Ringerike at det skal innføres årlig tilsynsgebyr.

Beløpet for 2016 er vedtatt til å være kr 555,- per anlegg. Dette gebyret er en erstatning for gebyret som ble gitt ved hvert enkelt tilsyn av private avløpsanlegg.

Grunnen til at gebyret blir lagt om er at alle som har et privat avløpsanlegg skal betale det samme, og på den måten blir det mer rettferdig.

I tillegg blir det forutsigbare inntekter for kommunen som har ført til at Ringerike Septikservice har begynt å gå tilsyn i forbindelse med de ordinære tømmingene.

Dette er billigere enn at kommunenes egne ansatte går tilsyn, og lettere å få et ordentlig tilsyn fordi de ser tanken tom.