Tirsdag 16 mai fikk jeg følgende sms: (forkortet litt)

«Drammen Rørservice skal bytte din vannmåler på vegne av Ringerike kommune. Se kommunens hjemmesider under vann og avløp for mer informasjon om hva som må være i orden før vi kommer. Vi planlegger gjøre dette 25 mai mellom 07.00 og 12.00. Hvis tidspunktet ikke passer vennligst ta kontakt med oss. Mvh Drammen Rørservice AS»

Jeg tok meg jo da en tur til vann og avløp-siden til Ringerike kommune – og fant ut at kommunen driver og skifter til digitale vannmålere. Innen utgangen av 2024 skal alle i Ringerike kommune ha dette. Videre står det:

Hva skal jeg gjøre før den digitale måleren blir montert hos meg?

Den digitale vannmåleren og bytte til denne er gratis.

Dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader for deg som huseier. Du kan redusere sjansene for kostnader ved å forberede arbeidet før vannmåleren skal byttes.

Før bytte må du:

  • vite hvor vannmåleren din er plassert.
  • rydde plass rundt vannmåleren, slik at det er mulig for rørleggeren å utføre arbeidet.
  • teste at hovedstoppekranen fungerer.
  • sjekke om det er montert frimutter over og under vannmåler.

Du må ha frimutter på måleren

Hvis det ikke er montert frimutter på din gamle måler, må du kontakte Drammen rørservice for å få informasjon om hva du må gjøre. Ekstra arbeidet med å få installert frimuttere må du selve betale for.

Altså: Det er noen punkter her jeg på ingen måte er enig i.

-1- rørlegger skal komme mellom 7 og 12. Jeg skal altså måtte ta meg fri en halv arbeidsdag for å sitte å vente på en rørlegger jeg ikke har bestilt selv?

Nei Ringerike kommune, jeg skal ha et klokkeslett.

-2- jeg skal betale for «merarbeid» om dette påløper på grunn av kommunens ønske om å sette inn digital måler i mitt hus?

Nei Ringerike kommune, vil dere sette inn digital vannmåler i mitt hus skal dere ta den fulle kostnad. Jeg har i dag et system som virker. Om noe skal fikles med her, og det blir merarbeid, ja da skal kommunen ta regningen på det også.

-3- hva i svarte er en frimutter? Bortsett fra det, les punkt -2- en gang til-

Ringerike kommune:

Jeg har ikke eventuelle flere tusen kroner å betale et rørleggerfirma jeg ikke har bestilt selv for å gjøre en jobb inne i mitt hus, en jobb jeg selv heller ikke har bestilt.

Sett gjerne inn en digital måler ... men regningen får dere ta. Komplett.