Ringerike imponerer nasjonalt

KREATIVE: Mange kreative ideer har ifølge Elin Tidemann Klevberg blitt benyttet for å komme i kontakt med barna og foreldrene.

KREATIVE: Mange kreative ideer har ifølge Elin Tidemann Klevberg blitt benyttet for å komme i kontakt med barna og foreldrene. Foto:

Ringerike kommunes skole- og ungdomshelsetjeneste under koronakrisen har fått nasjonal ros.

DEL

På et nasjonalt webinar holdt av Landsforbundet for helsesykepleiere, sammen med Helsedirektoratet og FHI, ble Ringerike presentert som et godt eksempel.

Avdelingsleder Elin Tidemann Klevberg holdt et innlegg om driften av helsetjenesten i korona-perioden.

– Vi har hatt et godt samarbeid med kriseledelsen i kommunen og opplevd at de har sett nytten av det skolehelsetjenesten gjør, sier hun til kommunens hjemmeside.

«Vernet»

Dermed har tjenesten blitt «vernet» og kunne ha en tilnærmet normal drift, og de ansatte roses for å ha vært løsningsorienterte og framoverlente.

Mange kreative ideer har blitt benyttet for å komme i kontakt med barna og foreldrene.

– Det har vært viktig for oss å ha et godt samarbeid med skolen og lærerne. Helsestasjon for ungdom har hele tiden vært i drift, noe ungdommene nå benytter seg av, sier Klevberg.

Ekstra oppgaver

Skolehelsetjenesten, som består av ergoterapeuter, fysioterapeuter og helsesykepleiere, har likevel fått noen ekstraoppgaver, som å svare på koronatelefonen og jobbe med smittesporing.

Det har de fått til fordi de ellers ville hatt grupper og undervisning.

– Det har føltes riktig å kunne være med på å trygge Ringerikes befolkning, sier Elin Tidemann Klevberg.


Artikkeltags