Gå til sidens hovedinnhold

Ringerike Høyre: Ikke behandlet internt i partiet

Artikkelen er over 5 år gammel

Ringerike Høyre gjør det klart at Lise Bye Jøntvedt og Inger Kammeruds innlegg ikke er vist til partiet før publisering.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyrerepresentantene Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt er to aktive skribenter i avisspaltene om byutvikling i Hønefoss.

Begge er kommunestyrerepresentanter for Høyre, og det kan derfor lett forstås at Ringerike Høyre står bak de oppfatninger som fremkommer av innleggene.

Ringerike Høyre ønsker derfor gjennom dette avisinnlegget å gjøre det klart at ingen av innleggene er behandlet eller forevist til andre i Ringerike Høyre.

Bør være varsom

Gode ideer er vel og bra, og det samme er debatt i avis og sosiale media. Men man bør være varsom med å kritisere alle som har en annen mening enn en selv.

De fremholder det «Grønne skiftet», men de er imot miljøkonseptet som all moderne byutvikling er basert på, nettopp for å kunne ivareta et grønt skifte.

Ringerikssamfunnet har kjempet for en Ringeriksbane, og derfor å påstå at kommunestyret og Høyre ikke vil kunne gjennomføre Ringeriksbanen eller få en jernbanestasjon sentralt i Hønefoss, fordi vi har vedtatt et miljøkonsept med mulighet for andre løsninger i tillegg, faller på sin egen urimelighet.

Man kan være for gågate i Norderhovsgaten, men man må ha respekt for de som mener noe annet.

Vil legge til at måten denne saken er forsøkt gjennomført på også er under enhver kritikk. Det har ikke vært noen sak fremlagt for politikerne i Ringerike eller fylkeskommunen som veieier.

Høyre mener at gågater må sees i sammenheng med den byplanen som nå er under arbeid om hvordan vi ønsker byen i fremtiden.

Skal legge til rette

Høyre mener politikernes viktigste rolle er å legge til rette for en god utvikling av Hønefoss gjennom et samarbeid med byens innbyggere, næringsliv, stat og fylket. Dette er også lagt til grunn i vedtak i formannskap og kommunestyret, som Ringerike Høyre står bak.

For Høyre handler en god byutvikling om å finne felles løsninger til beste for byen.

HER ER NOEN AV INNLEGGENE OM SAKEN:

Kommentarer til denne saken