Gå til sidens hovedinnhold

Ringerike Høyre forsøker å sminke «nærdomstolsreformen» | Kari Anne Sand

– Jeg forventer at Høyres egne lokalpolitikere faktisk setter seg inn i hva reformen innebærer, skriver Kari Anne Sand.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerike Høyre forsøker nå å selge inn domstolsreformen som en distriktsreform. Det er bare tragikomisk.

LES OGSÅ: domstolsreformen tukler ikke med tingretten på Ringerike | Ringerike Høyre

Det eneste som mangler er at de kaller det en «nærdomstolsreform», for retorikken er prikk lik nærpolitireformen.

Nedleggelse er nedleggelse

Uansett hva regjeringen og Frp kaller det så blir resultatet som lagmennene Frantzen og Jordal i Gulating lagmannsrett nylig skrev: – Nedleggelse er nedleggelse.

Det interessante er at Høyres argumenter for domstolsreform varier ukentlig. Det har vært snakk om større fagmiljø, robusthet og effektivitet.

LES OGSÅ Flertall for domstolsreformen

Problemet for Ringerike Høyre er at deres tingrett ble av Riksrevisjonen vurdert blant de mest effektive i ladet. Det samme ble Asker og Bærum som Høyre nå ønsker at Ringerike skal inn i tvangsekteskap sammen med. Da prøver altså Høyre seg med at dette er distriktsvennlig.

Tidenes sentralisering

Domstolsreformen ble lagt inn som en del av budsjettforhandlingene og endte med at regjeringens fikk med seg Frp på tidenes sentralisering av norske domstoler mot billigere snus, øl og sjokolade.

Dersom Ringerike Høyre synes det er en god prosess at den endelige reformen ble kjent for offentligheten for en uke siden sier det kanskje mer om dem enn om oss som protesterer.

Når det gjelder Ringerike tingrett skal den faktisk legges ned og videreføres som rettssted. Den skal ikke ledes fra Drammen, men fra Sandvika. Det finnes ikke noe som heter likeverdige rettssteder innenfor en rettskrets.

Av forskriften til domstolloven står det at samtlige tingretter er definert med et sete. Dette fordi politiet, advokater og vanlige folk må vite hvor de skal henvende seg, hvor sakene skal sendes og hvor administrasjon og sorenskriver holder til. I forskrift om domssokn og lagdømmeinndeling §15 b) står det følgende: Ringerike tingrett, med sete på Hønefoss som dekker kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker.

21 sorenskrivere i ressurspool

Høyres folk sier at de sorenskrivere som ikke beholder sin stilling som domstolsleder blir dommere. Det er feil. Sorenskrivere er embetsmenn/kvinner utnevnt av Kongen.

Tittel og lønn forsvinner ikke, og de har stor grad av selvbestemmelse i sin arbeidshverdag. Ved forrige domstolsreform ble 21 sorenskrivere puttet i en slags ressurspool og kunne ta saker hvis de ville.

Les mer

Domstolsreformen tukler med tingretten på Ringerike | Kari Anne Sand (Sp)

Domstolsadministrasjonen beregnet i 2016 at dette hadde gitt en utilsiktet merutgift på 130 mill. kroner som ikke var blitt brukt til dømmende virksomhet siden de avsatte sorenskriverne stort sett gjorde som de ønsket. I tillegg vil domstolsreformen føre til en lønnsfest for de nye sorenskriverne, samt for de nye administrative domstolsdirektørene.

Har Høyre lest forslaget?

Man kan lure på om Høyres folk har lest regjeringens forslag når de hevder at «du skal ha krav på å behandle saken nærmest der du bor». I regjeringens forslag står det:

«For sivile saker er hovedregelen at søksmål reises ved saksøktes alminnelige verneting, som normalt er den rettskretsen hvor saksøkte bor, eller der virksomheten har sitt hovedkontor. Straffesaker skal som hovedregel reises i rettskretsen hvor den straffbare handlingen antas å ha skjedd».

Altså som hovedregel – ikke noe krav. Ved sentralisering av rettskretser og reduksjon fra 60 til 23 tingretter blir faktisk Sandvika det stedet hvor sakene kommer inn og per definisjon nærmeste tingrett for folk på Ringerike.

Les mer

Gunn Iren sluttet som advokat etter 12 år: – Skal jeg gjøre noe annet, må jeg gjøre det nå

Det er i tillegg en logisk brist med hele argumentasjonen fra Høyre – hvis saker skal kunne legges ut til distriktene for mer aktivitet der, har ikke folk og næringsliv i byene samme «krav» på å få behandlet sakene nærmest der de bor?

Det er like vanvittig at en barnefamilie fra Drammen må reise til Hallingdal for å møte i retten som motsatt.

Selvfølgelig vil jobber forsvinne

Selvfølgelig vil jobber forsvinne som følge av reformen. Hovedtillitsvalgt Rita Boine for Parat i domstolene sendte 17. november pressemelding om at det foreligge planer om en nedbemanning på 250 årsverk fram til 2025.

Hallingdal tingrett fikk nylig vite at en saksbehandlerstilling blir inndratt når en av deres ansatte går av med pensjon i mars.

Nedbemanning kjenner vi fra nærpolitireformen hvor Hønefoss, ifølge SSB, mistet 36 ansatte i perioden 2016–2019. Det ligger heller ingen garanti for at de ansatte i tingrettene Ringerike, Hallingdal og Kongsberg & Eiker beholder jobben der de er i dag. Tidligere sentraliseringsreformer viser at de som bruker tingrettene mye, som advokater og politijurister, flytter dit tingrettene er.

Samles rundt tingretter

Som styremedlem Jon Arne Østvik i advokatforeningen Midt Hålogaland krets uttalte: -Advokater samles ikke rundt rettssteder, de samles rundt tingretter.

Det som er lagt inn når det gjelder bemanning fra regjeringen og Frp i domstolsreformen, er:

«Ved rettssteder som i dag har fire faste dommerårsverk eller mindre, skal nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten opprettholdes». Dette betyr at administrativt ansatte og dommere kan flyttes fra Hønefoss, Nesbyen, Kongsberg og Hokksund til henholdsvis Sandvika og Drammen. Dersom sorenskriveren i Sandvika vurderer at «kjernevirksomheten» på Hønefoss opprettholdes av en dommer eller en saksbehandler kan han/hun flytte de andre ansatte. Tilsvarende det vi har sett ved politistasjoner og lensmannskontor gjennom nærpolitireformen.

Jeg forventer at Høyres egne lokalpolitikere faktisk setter seg inn i hva reformen innebærer framfor å opptre som ukritiske talerør for nok en gigantisk sentraliserende reform fra regjeringen og Frp.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen har advart om at regjeringen risikerer å ødelegge tilliten til domstolene. Vi får virkelig håpe de forstår hva de gjør. Trøsten er at det kun er ni måneder igjen til valget.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.