Ringerike Frivilligsentrals gode støttespiller, Skue Sparebank, Hønefoss, besøkte forleden sentralen med en hyggelig julegave. Ole Jan Aslaksrud og Per Anders Bjørklund i markedsavdelingen ville ønske alle i frivilligsentralen en riktig god jul, og kunne overrekke en gavesjekk på 10.000 kroner.

– Gaven kan benyttes til glede for sentralens frivillige hjelpere når tiden er moden for det, sier de to, og håper pengene vil komme godt med i en ellers spesiell tid for alle.

Det er tidligere inngått en avtale mellom Skue Sparebank, Hønefoss og Ringerike Frivilligsentral over en treårsperiode hvor banken har støttet sentralen med 50.000 kroner årlig. Denne avtalen ble i høst videreført med ytterligere ett år. Til sammen har sparebanken bidratt med 75.000 kroner i støtte dette året.

– Vi er svært takknemlig for den flotte støtten til vårt arbeid. Det er av stor betydning for å kunne opprettholde og utvikle Ringerike Frivilligsentrals oppgaver, sier styreleder Odd Tangen. Han berømmer Skue Sparebank, Hønefoss for å stille opp med god støtte til lokale tiltak og aktiviteter.