Folkedansgruppa opptrådte først på Villa Skaar, deretter på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS).

På begge stedene startet vi danseoppvisningen med «Åttetur fra Asker», etterfulgt av «Sekskorsedansen fra Melvær», «Kvadrilje fra Ringerike», «Stakkers Per» (eller «E18» som den egentlig heter), «Eikerril», «Feier med vals», «Tremannsril fra Aure», «Monas fødselsdagsvals», og vi avsluttet med at de fremmøtte fikk mulighet til å prøve dansen selv.

Jorunn Toft ledet dansen.

Det ble blomsteroverrekkelse og gratulasjonskort til Torgunn Aardal som akkurat hadde fylt 80 år – og som fortsatt danser like aktivt!

Det var riktig hyggelig å være tilbake og danse på Jevnaker igjen!