Gå til sidens hovedinnhold

Nå vil han sende 100 betjenter på kurs

Fengselet får kritikk:

Artikkelen er over 6 år gammel

Sivilombudsmannen vil ha kompetanseheving blant ansatte etter at tre innsatte har tatt selvmord i Ringerike fengsel de tre siste årene.

Fengselet har søkt Helsedirektoratet om prosjektmidler til å kurse rundt 100 betjenter, alle som har kontakt med innsatte.

– Vi ønsker å øke vår egen kompetanse i å lese tegn og symptomer på det som ikke er bra, sier fengselsleder Håkon Melvold.

Han regner med at et slikt todagers kurs for et hundretalls ansatte vil koste rundt en halv million kroner. Penger han ikke kan finne i fengselets budsjett.

Foreslår forbedringer

I januar var en gruppe fra Sivilombudsmannen på besøk i Ringerike fengsel i tre dager. De utsendte snakket med innsatte, ansatte, fagforeninger og med ledelsen.

I etterkant har gruppen laget en rapport med forslag til forbedringer der gruppen mener fengselet har forbedringspotensial. Denne ble kjent tirsdag morgen.

LES OGSÅ: Får kritikk etter tre selvmord på tre år

Selvmord

Ett av temaene er naturlig nok selvmord. Fengselslederen sier at tre selvmord på tre år er tre for mange.

– Vi skal gjøre alt som er mulig for å unngå dette, sier Melvold, og viser til at fengselet allerede har startet arbeidet med å bedre interne rutiner. Og kommunikasjon med politiet som overfører innsatte til fengselet.

Dessuten vil de innsatte få spørsmål ved innkomst om sin psykiske helse og om de har tenkt på selvmord. Slik skal fengselet tilegne seg best mulig grunnlag for å vurdere om innsatte trenger spesiell oppfølging.

Legetilsyn

Sivilombudsmannen mener at nye innsatte bør få helsevurdering av lege, eller sykepleier under tilsyn av lege, i løpet av ett døgn. Og:
«Det foreslås at alle nye innsatte som kommer inn i fengselet etter arbeidstid får helsevurdering fra legevaktlege».

– Er dette praktisk mulig?

– Fra vårt ståsted er det mulig, men fra helseavdelingens ståsted antar jeg at det er veldig vanskelig. Vi har lege her to dager i uken, og de fleste av våre 400 nye innsatte i året, kommer etter arbeidstid. Da har legen reist, og kommer ikke nødvendigvis tilbake dagen etter, forklarer fengselslederen.

Høyt belegg

Ringerike fengsel har plass til 165 innsatte. I fjor hadde fengselet et belegg på 99 prosent.

– Her er det alltid fullt, tidvis har vi et belegg på over 100 prosent, sier Melvold. Dette skyldes dublering, altså at to innsatte deler celle.

Dette fører til at innsatte blir utelukket fra fellesskap lengre enn tiltenkt fordi det er venteliste på celler på fellesskapsavdelingene.

Likevel må fengselet ta inn varetektsinnsatte for at ikke pågrepne personer skal sitte lengre i politiarresten enn reglene tilsier.

– Dette er Kriminalomsorgens store dilemma, sier fengselslederen om det høye belegget.

– Vi vil aldri klare å komme ned på ønsket belegg på 94 prosent. Dette skyldes en køsituasjon som ikke ser ut til å ta slutt noen gang.

– God rapport

Fengselslederen synes rapporten fra Sivilombudsmannen er god og korrekt. Han noterer seg fornøyd at fengselet også får ros på mange områder.

Når det gjelder rutinene som bør bli bedre, sier Melvold at ledelsen skal gå gjennom hvert enkelt og se på tiltak.

– Vi vil kunne gjøre iallfall noe med hvert eneste punkt. Vi tar rapporten på stort alvor, forsikrer han.

Kommentarer til denne saken