Nylig fikk jeg gleden av å representere Ringerike SV på informasjonsmøtet om valget i regi av Ringerike og Hole Røde Kors Flyktningguide. Representantene fra flertallsstyret i kommunen bekreftet i stor grad mitt inntrykk om at vi bor i et udemokratisk gubbevelde hvor de virkelige avgjørelsene blir tatt på bakrommet og klimaspørsmål ikke er en prioritet.

I teorien skal Ringerike kommune være et representativt konkurransedemokrati, hvor vi som står på listene til partiene konkurrerer om folks stemmer og blir valgt inn til å bestemme på vegne av folket. Denne konkurransen er sunn og holder politikerne i øra.

I Ringerike er koalisjonen av flertallspartiene i ferd med å forstyrre konkurransen. Ap, Høyre, KrF og Venstre er så store til sammen at de vinner uansett, og dermed er det ingen konkurranse.

Hvorfor skal vi da stemme? Den lave valgdeltakelsen i kommunen ved forrige kommunevalg bekrefter i stor grad at avstanden mellom folk og de som bestemmer, har blitt for stor, og at folk ikke føler at de har noen reell innflytelse uansett.

Dagens Ringerike har et rødgrønt flertall og vil sannsynligvis også ha det etter valget. Vi er derimot i en situasjon hvor Arbeiderpartiet har valgt sentrum-Høyre og det får de svi for i meningsmålingen hos Ringerikes Blad.

For at Ringerike skal utvikle seg i en grønnere og mer rettferdig retning, trenger vi en tydelig venstredreining av politikken med et rødgrønt styre og vi trenger at nye krefter får slippe til.

Ringerike SV lover at hvis vi kommer i posisjon, så vil vi være lydhøre, transparente og enkle å få tak i, for et mest mulig demokratisk Ringerike.

I går var jeg den eneste representanten som nevnte vår tids viktigste utfordring enten du er født i Norge eller ei, nemlig klimasaken, mens de som møtte opp for flertallspartiene stort sett snakket om at de kjente folk med annen etnisk bakgrunn (newsflash; det gjør jeg også!) og at innvandrere må ut i jobb.

Hvis de skal ut i jobb, må det finnes jobber, det er vi jo alle åpenbart enige om. Spørsmålet er hvordan vi kommer dit på en best mulig måte, og det er her partiene skiller seg fra hverandre.

Jeg tror at nøkkelen til at Ringerike skal være et attraktivt sted å legge bedriften sin, må være at Ringerike generelt er et attraktivt og moderne sted å bo og være. I dag sliter deler av næringslivet på Ringerike også med å få tak høyt utdannet arbeidskraft eller at de beste folka bor her en kort periode før de flytter videre.

Et viktig steg på veien til den moderne og framtidsrettede kommunen vi ønsker å ha, må være at vi tar ordentlig ansvar i klimasaken.

Ringerike SV fremmet før sommeren et forslag i kommunestyret om at Ringerike skal erklære klimakrise, men en erkjennelse av utfordringene vi står overfor er bare starten. Vi trenger konkrete tiltak som grønne byrom man trygt kan gå eller sykle til, tilstrekkelig god kollektivtransport og flere gangbruer for å slippe omveier om elvene.

I tillegg må kommunen som stor innkjøper og utbygger ta ansvar. Vi krever at alle nye kommunale bygg er plusshus, at det skal bygges ut sterkt med hurtigladere for elbil i hele kommunen, at alle nye kommunale kjøretøy er nullutslippskjøretøy og at det skal være enkelt for private å selge overskuddsstrøm fra solcellepanelet på taket tilbake til strømnettet.

Vi skal ta kunnskapsbaserte avgjørelser og tørre å ta i bruk ny teknologi, både når det kommer til klimasaken og i andre saker. For eksempel så er det dokumentert at lekser øker sosiale forskjeller og at heldagsskolen vil senke dem.

Hvis vi ser til Oslo, så ser vi at fire år med rødgrønt styre har gjort byen og næringslivet godt. Siden MDG, SV og arbeiderpartiet tok over fra høyrestyret har byen klart å toppe NHOs kommune-NM for hvor attraktive kommunene er for næringslivet.

Julie Nitsche Kvalvik

Kandidat for Ringerike SV og ammende trebarnsmor

Følg på: Facebook

 

Det har de klart å oppnå selv etter at de har stengt bygater for trafikk til fordel for torg, benker, planter og lekeplasser, brukt mange millioner på gratis AKS (=SFO) til alle barn og økt eiendomsskatten, også for næringslivet. Ringerike ligger på 106. plass på samme kåring, men trenden er nedadgående fra året før. Vi tror at et grønt løft også kan løfte oss på her.

Ringerike SV går til valg for et moderne, kunnskapsbasert og klimavennlig samfunn med små forskjeller, og vi er også lista med lavest snittalder i dette lokalvalget. Vi kjemper for et nytt rødgrønt flertall i kommunen, så vi igjen får et skikkelig konkurransedemokrati på Ringerike. Godt valg, stem SV!